Servicearbetare till Nettbuss Stadsbussarna AB, Östersund

Vi söker två servicearbetare, en tillsvidareanställning och ett vikariat, till vår tvätt- och städhall i Östersund. Som servicearbetare utgör du en mycket viktig del av Stadsbussarnas verksamhet. Genom att säkerställa en god kund- och förarmiljö i fordonen läggs grunden för ett positivt kundmöte och fin reseupplevelse. Vi fäster stor vikt vid att du lever våra värderingar och vill säkerställa en god driftsäkerhet samt kvalitet i fordonens inre- och yttre miljö – så att fler tar bussen igen!
 
Som servicearbetare deltar man i alla förekommande sysslor kopplat till verksamheten som bedrivs vid depå. Fordonschef är din närmaste chef. I dina dagliga arbetsuppgifter ingår bland annat att tanka fordonen och fylla på förbrukningsvätskor, Städa fordonen invändigt och tvätta dem utvändigt, Utföra dagliga säkerhetskontroller samt vecko-, månads- och kvartalskontroller och att åtgärda enklare fel t.ex. byte av lampor
Du kommer även att genomföra bussbyten och transportera fordon till och från verkstad, vilket gör att vi kräver körkort med behörighet D samt YKB (yrkeskompetensbevis).
Klicka här om du vill läsa mer om jobbet och söka tjänsten.

Välkommen att jobba med oss!

löneadmin.-bildrad.png