Resevillkor Nettbuss Travel AB

Senast uppdaterad: 2016-06-28

Biljetter
Biljett måste alltid köpas före avresa*. Det är billigast att köpa våra resor på nettbuss.se. Biljett kan även köpas på våra försäljningskontor och via telefon. Om du köper biljetten över disk eller via telefon kostar det 12% av biljettpriset extra per köptillfälle, minsta administrationsavgift är dock 20 kronor. Alla som köpt en biljett hos oss är garanterad en sittplats i bussen.

*Med undantag för sträckan Västerås-Arlanda flygplats där biljett även kan köpas ombord. Vid ombordförsäljning tillkommer en serviceavgift.

Rabatterad resa

Samtliga resenärer skall ha ett giltigt färdbevis. Det skall visas vid ombordstigning och behållas hela resan. Vid köp av rabatterad resa skall ålder kunna styrkas med giltig legetimation, och studier skall kunna styrkas med giltigt studentkort tillsammans med legetimation. Detta skall kunna styrkas under hela resan. De studentkort vi accepterar hittar du här.

Våra biljettkategorier indelas enligt följande; Barn 0-6 år, Barn 7-15 år, Ungdom16-25 år, Student, Vuxen 26-64 år, Senior 65 år+

Barn ombord
Samtliga barn som reser med Nettbuss Bus4You och Nettbuss express måste ha en egen biljett. Barnet får därmed ett eget säte. Det är målsmans ansvar att ta med bilbälteskudde.

Tillgänglighet för funktionshindrade

Har du ett funktionshinder och planerar att resa med oss? Vänligen kontakta oss via mail på info@nettbuss.se eller via 0771-151515 så försöker vi hjälpa dig på bästa sätt

Kontroll av biljett
Om rabatt ska erhållas måste detta styrkas innan biljettköp och vid biljettkontroll. Det åligger resenären att kontrollera att uppgifterna på biljetten stämmer överens med den sträcka, tid och datum som beställts.
Vi tar ut en kontrollavgift på 800 kronor av den resenär som reser utan giltig resehandling, eller som reser på ett rabatterat pris han/hon inte är berättigad till.

Gränspassering från Danmark till Sverige och kontroll
För att få lov att resa med Nettbuss från Danmark till Sverige måste du visa giltig identitetshandling innan ombordstigning. Samtliga passagerare ansvarar själva för kunskap om bestämmelser gällande: pass, visum och tullbestämmelser mellan länderna.
Bytesresa
Om du köpt en resa med en eller flera delsträckor, används ett bokningsnummer för varje delsträcka.

För resa med Nettbuss NO gäller andra villkor. Ta del av dem här.

För resa med Tågkompaniet gäller andra villkor. Ta del av dem här.

Avbokningsskydd och avbokning
Biljett kan köpas med eller utan avbokningsskydd. Biljett med avbokningsskydd kan avbokas fram till två timmar före avgångstiden. Om man inte valt att köpa avbokningsskydd går biljetten inte att boka av. Det är endast möjligt att köpa avbokningsskydd i samband med att biljetten köps. En biljett som saknar avbokningsskydd kan inte heller bokas om.

Om man har en biljett (med avbokningsskydd) för flera resenärer på samma bokningsnummer och vill avboka en av resenärerna måste hela biljetten bokas av.

Biljett köpt via en återförsäljare kan endast avbokas hos en återförsäljare. Biljett köpt via internet kan endast avbokas via den webbsida där biljetten köpts. Biljett köpt via telefon kan endast avbokas via telefon.

Observera att avbokningsskyddet inte återbetalas.

Ångerrätt
Enligt konsumentköplagen innefattas inte bussbiljetter i rätten att ångra ett köp.

Avresa/Hållplatser
Det är resenärens eget ansvar att ta reda på vilken tid och vilken hållplats bussen avgår ifrån. Samtliga passagerare ska vara på plats minst 10 min före avgång för att hinna packa in bagage, samt erhålla den garanterade platsen ombord. På- och avstigning på andra platser än de hållplatser som anges i vår tidtabell och som resan är bokad för, är inte tillåten.

Anslutningar
Vi ansvarar endast för anslutning på företagets egna linjer. Om resan är köpt med inkluderat byte ansvarar vi för hela sträckan.

Trivsel ombord
Kall mat och dryck får förtäras på bussen, men visa vänligen hänsyn till dina medresenärer och lämna platsen i trivsamt skick. Varm mat är inte tillåtet att medföra eller förtära ombord. Förtäring av nötter bör undvikas då det kan finnas resenärer som är allergiska mot nötter. 
Mobiltelefon, bärbar dator och annan elektronisk utrustning får användas ombord, men hänsyn måste visas till övriga resenärer.
Rökning är inte tillåten ombord, och förbudet gäller även på toaletten. Rökförbud innefattar även e-cigaretter. Alkohol får inte förtäras på bussen.

Vi förbehåller oss rätten att avvisa resenärer som är alkohol- eller drogpåverkade, eller på annat sätt stör den allmänna ordningen.

Bagage
Max en normalstor resväska eller motsvarande, samt ett handbagage per betalande resenär får medtagas på bussen. Den totala bagagevikten får vara max 25 kg. Handbagagets mått får inte överstiga 40x30x20cm. Handbagage får inte störa andras utrymme eller hindra passage i bussen utan skall placeras under framförvarande säte.
Den resenär som vill medföra ytterligare ett normalstort bagage skall i samband med biljettköp välja extra bagage som tilläggsprodukt. Vikten för extra bagage får inte överstiga 25 kg.

Den resenär som vill ta med ett par skidor/en snowboard, en golfbag eller ett musikinstrument skall i samband med biljettköp välja specialbagage som tilläggsprodukt. Vikten för specialbagaget får inte överstiga 20 kg.

Barnvagn, rullator eller rullstol får medtagas utan kostnad, och skall placeras i bagageutrymmet. Samma regler som för bagage/extra bagage/specialbagage gäller även för denna typ av bagage.

Resenären ansvarar själv för sitt bagage/handbagage/extra bagage/specialbagage och hanteringen av det. Samtligt bagage som placeras i bagageutrymmet skall vara märkt med namn, adress och telefonnummer. Värdeföremål eller kontanter får inte förvaras i bussens bagageutrymme. Maximalt värde på samtligt medfört bagage får inte överstiga 15% av ett basbelopp. 
Vid tillfälle av skadat eller förlorat bagage skall föraren kontaktas omedelbart. Vid trafikolycka eller då vi varit uppsåtliga eller grovt vårdslösa utgår ersättning enligt tillämplig internationell lagstiftning.
Vid kvarglömt bagage, skicka en utförlig beskrivning med e-post till info@nettbuss.se. Upphittat bagage återfås mot en administrativ avgift på 100 kr + ev. kostnad för frakt.

Gods
Gods transporteras inte med våra bussar.

Cyklar
Cyklar får ej medtagas eller transporteras på våra bussar.

Sällskapsdjur
Mindre sällskapsdjur får tas med på bussen. De skall resa i bur som inte är större än att den kan få plats på ett säte. Observera att ett sällskapsdjur reser på ungdomsbiljett. Ledarhund får medtagas kostnadsfritt.

Wifi

WiFi finns tillgängligt på alla Nettbuss Bus4You avgångar samt alla ordinarie Nettbuss express avgångar. Vid vissa tillfällen används det på Nettbuss express inhyrda bussar som saknar WiFi. Vid val av avgång visas vilket varumärke som kör, samt vilka faciliteter som finns ombord. Vid avsaknad av internet visas ingen symbol för WiFi vid bokningen.
Toalett
Toalett finns ombord på samtliga bussar. Vid tillfälle av icke fungerande toalett erbjuder vi en viss del av biljettpriset i kompensation. Detta betalas ut i form av tillgodohavande som sätts in på ditt personliga Premiumkonto.

Restidsgaranti
Vi ersätter dig om du blir över 60* minuter försenad på grund av oss, det vill säga i de fall vi råder över förseningen. Ersättning utgår endast i form av tillgodohavande, insatt på Premium-konto. Om du inte har ett Premiumkonto skapas detta i samband med att kompensationen betalas ut. Tillgodohavandet gäller för biljettköp, på både Nettbuss Bus4You och Nettbuss express.

Vid förseningar på mellan 60-120* minuter ersätter vi resenären med en (1) fri enkelresa motsvarande den sträcka som han/hon reste vid förseningstillfället. Vid försening på över 120 minuter ersätter vi resenären med två (2) enkelresor motsvarande den sträcka han/hon reste vid förseningstillfället.

*Reser du sträckan Västerås-Arlanda Flygplats och blir mer försenad än 30 minuter (och vi råder över förseningen) erbjuder vi dig en ny resa. Blir du mer än en timma försenad erbjuder vi dig två (2) fria resor. Villkoren för denna sträcka är i övrigt desamma som för resor på våra övriga sträckor med undantag då särskilda resevillkor gäller (se nedan).

Förseningar i trafiken på grund av väder, trafikstörningar, tullvisitationer eller andra orsaker som ligger utanför vår kontroll ersätts inte. Vid förseningar som orsakas av händelser som kan hänföras till Force majeure utgår normalt ingen kompensation. Kontant ersättning utgår inte. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår ej. Eventuella utlägg för taxiresor eller andra transportmedel ersätts inte.

För resor med Nettbuss NO gäller andra resevillkor. Ta del av dem här

För resor med Tågkompaniet gäller andra resevillkor. Ta del av dem här.  

Särskilda resevillkor på linjer kortare än 15 mil
Fr.o.m. den 1 april 2016 gäller särskilda resevillkor på linjer som är kortare än 150 km. Klicka här för ta del av dessa.

Reklamationer
Reklamationer skall framföras skriftligen, senast tre (3) månader efter avslutad resa. Reklamationer kan skickas via e-post till: info@nettbuss.se

eller per post till:
Nettbuss Express AB
40502 Göteborg

Reklamationen skall innehålla en kortfattad redogörelse samt bokningsnummer från den aktuella resan. Samtliga inkomna brev besvaras inom fem arbetsdagar.
Vi är tacksamma för dina åsikter, det gör att vi kan bli ännu bättre.