Tidtabeller för Bus4You

Göteborg - Stockholm via Borås, Jönköping, Linköping och Norrköping.

göteborg-linköping-stockholm 2015-08-17 till 2015-12-20.pdf Göteborg-Linköping-Stockholm 2015-08-17 till 2015-12-20.pdf

Tidtabell för peripden 2015-12-21 och 2016-01-10 kommer inte att finnas i PDF-format men är bokningsbar.

Oslo-Malmö (Köpenhamn) via Göteborg, Helsingborg och Lund.  

oslo-göteborg-malmö (köpenhamn) 2015-08-17 till 2015-12-20.pdf Oslo-Göteborg-Malmö (Köpenhamn) 2015-08-17 till 2015-12-20.pdf

Tidtabell för peripden 2015-12-21 och 2016-01-10 kommer inte att finnas i PDF-format men är bokningsbar.

Oslo-Stockholm, via Karlstad, Kristinehamn, Örebro och Västerås

 stockholm-arlanda-västerås-karlstad-oslo 2015-10-26 till 2015-12-20.pdf Stockholm-Arlanda-Västerås-Karlstad-Oslo 2015-10-26 till 2015-12-20.pdf

Tidtabell för peripden 2015-12-21 och 2016-01-10 kommer inte att finnas i PDF-format men är bokningsbar.

Västerås -Arlanda flygplats

 stockholm-arlanda-västerås-karlstad-oslo 2015-10-26 till 2015-12-20.pdf Stockholm-Arlanda-Västerås-Karlstad-Oslo 2015-10-26 till 2015-12-20.pdf

Tidtabell för peripden 2015-12-21 och 2016-01-10 kommer inte att finnas i PDF-format men är bokningsbar.

Ludvika - Arlanda flygplats / Stockholm

ludvika-stockholm-arlanda flygplats 2015-10-26 till 2015-12-20.pdf Ludvika-Stockholm-Arlanda flygplats 2015-10-26 till 2015-12-20.pdf

 Tidtabell för peripden 2015-12-21 och 2016-01-10 kommer inte att finnas i PDF-format men är bokningsbar.

Sedan den 18 maj 2015 trafikerar Bus4You sträckan Ludvika-Smedjebacken-Söderbärke-Fagersta-Västerås-Arlanda flygplats/Stockholm.  Hög komfort till lågt pris! 

nex-se-maj-2015.png

Nettbuss express och Bus4You kör flera gånger om dagen mellan Köpenhamn och Oslo via Kastrup, Malmö, Helsingborg, Göteborg, Uddevalla, Tanum, Moss, Sarpsborg, Oslo, Västerås. Bus4You trafikerar  också dagligen sträckan Stockholm / Arlanda flygplats  mot Västerås, Fagersta, Söderbärke, Smedjebacken och Ludvika. Med Bus4You och Nettbuss express kan du resa flera gånger dagligen mellan Göteborg och Stockholm via Jönköping, (Mjölby), Linköping och Norrköping. Sedan hösten 2014 trafikeras även sträckan Oslo - Stockholm, via Karlstad, Kristinehamn, Örebro och Västerås med Bus4You och Nettbuss express. Med linje 939 kan du resa mellan Karlstad och Nässjö via Kristinehamn, Gullspång, Sjötorp, Mariestad, Skövde, Möllsjö och Jönköping. Den 18 maj 2015 startar vi en ny linje mellan Västerås och Arlanda flygplats med Bus4You. Denna linje kommer att kopplas samman med bussen som går till Ludvika.