Tidtabeller för Bus4You

För att kunna öppna tidtabellerna krävs det att du har Adobe Reader installerat på datorn.

 Gäller från och med 23 juni till och med 17 resp. 24 augusti 2014

linje 400 500 göteborg-jönköping-stockholm.pdf Linje 400 500 Göteborg-Jönköping-Stockholm.pdf

.linje 300 600 oslo-göteborg-malmö.pdf Linje 300 600 Oslo-Göteborg-Malmö.pdf

Tullviseringar kan förekomma vid resor över landsgränser.

Ny tidtabell (och möjlighet att boka dess resor) läggs vanligtvis in till försäljning cirka en månad innan gällande tidtabell avslutas.

 Nettbuss Bus4You kör bussar med hög komfort, flera gånger om dagen mellan Stockholm och Göteborg, via Norrköping, Linköping, Jönköping och Borås. Bus4You kör även dagligen mellan Oslo och Malmö, via Kungälv, Göteborg, Helsingborg och Lund.

Från den 12 september trafikeras även sträckan Oslo - Stockholm, via Karlstad, Kristinehamn, Örebro och Västerås med Bus4You.