Tidtabeller för Bus4You

Göteborg - Stockholm via Borås, Jönköping, Linköping och Norrköping.

göteborg-linköping-stockholm 2016-03-21 till 2016-06-26.pdf Göteborg-Linköping-Stockholm 2016-03-21 till 2016-06-26.pdf

Oslo-Malmö (Köpenhamn) via Göteborg, Helsingborg och Lund.  

oslo-göteborg-malmö-köpenhamn 2016-03-21 till 2016-06-26.pdf Oslo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn 2016-03-21 till 2016-06-26.pdf

Stockholm - Arlanda flygplats-Västerås-Örebro-Karlstad-Oslo

stockholm-arlanda flygplats-västerås-karlstad-oslo 2016-03-21 till 2016-06-06.pdf Stockholm-Arlanda flygplats-Västerås-Karlstad-Oslo 2016-03-21 till 2016-06-06.pdf

Ludvika - Arlanda flygplats-Stockholm

ludvika-stockholm-arlanda flygplats 2016-03-21 till 2016-06-06.pdf Ludvika-Stockholm-Arlanda flygplats 2016-03-21 till 2016-06-06.pdf

Sedan den 18 maj 2015 trafikerar Nettbuss Bus4You sträckan Ludvika-Smedjebacken-Söderbärke-Fagersta-Västerås-Arlanda flygplats/Stockholm.  Hög komfort till lågt pris! 

nex-se-maj-2015.png

Nettbuss express och Nettbuss Bus4You kör flera gånger om dagen mellan Köpenhamn och Oslo via Kastrup, Malmö, Helsingborg, Göteborg, Uddevalla, Tanum, Moss, Sarpsborg, Oslo, Västerås. Nettbuss Bus4You trafikerar  också dagligen sträckan Stockholm / Arlanda flygplats mot Västerås, Fagersta, Söderbärke, Smedjebacken och Ludvika. Med Nettbuss Bus4You och Nettbuss express kan du resa flera gånger dagligen mellan Göteborg och Stockholm via Jönköping, (Mjölby), Linköping och Norrköping. Sedan hösten 2014 trafikeras även sträckan Oslo - Stockholm, via Karlstad, Kristinehamn, Örebro och Västerås med Nettbuss Bus4You och Nettbuss express. Med linje 939 kan du resa mellan Karlstad och Nässjö via Kristinehamn, Gullspång, Sjötorp, Mariestad, Skövde, Möllsjö och Jönköping. Sedan den 18 maj 2015 kör vi mellan Västerås och Arlanda flygplats med Nettbuss Bus4You. Denna linje kommer att kopplas samman med bussen som går till Ludvika.