Nettbuss och NSB är Vy. Läs mer på vy.se

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen av vår webbsida. 

Läs mer om cookies >>

Information gällande Coronavirus Covid-19

För information om resor till Norge och till och från Danmark ber vi er att läsa längre ner på sidan.

I och med det rådande läget med Coronavirus Covid-19 har vi sammanställt information för att besvara era frågor inför en resa med våra bussar Vy Bus4You och Vy express.

Vi på Vy Travel utgår från den information och de riktlinjer som ges från Folkhälsomyndigheten och Utrikesdepartementet. Vi följer noga utvecklingen och kan således komma att ändra följande information baserat på det aktuella läget.

 

Åtgärder på våra bussar och avgångar

Vi fortsätter vår verksamhet men vi kan behöva anpassa vår tidtabell och utbud efterhand som situationen förändras. Vid ändring kommer vi att informera om du är en gäst som berörs av detta.

Vi städar våra bussar varje dag men i nuläget har vi infört extra städrutiner för våra bussar. Allt för att du som gäst hos oss ska känna dig trygg!

Vi har gjort avspärrningar så att förarplatsen endast nås av föraren. Har du som gäst gjort en platsreservation på Vy Bus4You för någon av platserna: 1A, 1B och 1C (våning 1, envåningsbussar) eller 15C och 15D (våning 1 - dubbeldäckare) kommer du som gäst att bli hänvisad till en annan plats. Har du som gäst gjort en platsreservation på Vy express för någon av platserna: 1, 2, 3 eller 4 kommer du som gäst att bli hänvisad till en annan plats. Eftersom du inte kommer att få sitta på din reserverade plats kommer vi att återbetala dig för platsreservationen. Vänligen maila oss på info@vy.se så hjälper vi dig.

 

Rekommendation för dig som gäst på våra bussar

Vi uppmanar dig som gäst att följa Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer för att undvika smitta. Där inkluderas bland annat:

- Tvätta händerna ofta
- Hosta och nys i armvecket
- Undvik att röra ögon, näsa och mun
- Använd handsprit
- Stanna hemma om du har symptom, även om de är lindringa

För mer information hänvisar vi direkt till Folkhälsomyndigeten.

 

Interna åtgärder bland våra medarbetare

Eftersom vi är rädda om våra förare har vi infört några nya säkerhetsåtgärder med tanke på den rådande situationen.

· Alla medarbetare måste följa de allmänna rekommendationerna av Folkhälsomyndigheterna.

· Vi uppmanar våra medarbetare att stanna hemma om de känner att de inte mår bra.

· Vi har placerat handsprit och handskar vid varje förarplats.

· Vi uppmanar våra förare att i den mån det går undvika att ta på era tillhörigheter såsom ert bagage. De vill ju alltid vara väldigt behjälpliga men nu är det viktigt att försöka undvika smittan.

 

Av- och ombokning med hänsyn till Coronaviruset

Vi vet att ni är många som har frågor gällande av- och ombokningar. Därför har vi sammanställt följande information nedan. Vänligen notera att det just nu är många som ringer och mailar in till oss, därmed kan ta lite extra tid innan du får svar. Vi jobbar för att besvara er så snabbt vi kan. För att underlätta ber vi dig att vända dig till rätt kanal för snabbare hantering av ditt ärende.

Jag har ett avbokningsskydd och önskar avboka min resa på grund av Covid-19, kan jag det?

Du som har avbokningsskydd på din biljett kan avboka din biljett fram till två timmar innan avgångstiden (för utresan om du har en tur- och returbiljett) i linje med våra ordinarie avbokningsregler.

Du avbokar själv din bokning genom samma kanal som den är köpt. Exempelvis har du köpt biljett på nettbuss.se avbokar du själv på hemsidan: https://www.nettbuss.se/avbokning.

Du kommer då att automatiskt återbetalas till samma konto inom 7 arbetsdagar. Har du köpt den hos en återförsäljare kan du besöka en återförsäljare.

 

Jag har inte ett avbokningsskydd men önskar avboka min resa på grund av Covid-19, kan jag det?

Om du har en koppling till/från någon av flygplatserna Arlanda flygplats och Landvetter flygplats med avresedatum innan den 14 april, samt räknas till en eller båda av de två angivna kategorierna nedan vänligen kontakta info@vy.se minst två timmar innan din avgång för vidare hantering av ditt ärende.

· Resenär med koppling till/från en flygresa som har ställts in av flygtrafikör på grund av Covid-19

· Resenär med koppling till/från flygresa till ort eller land som UD avråder resor till/från (För aktuell information gällande avrådan vänligen besök UDs webbsida).

Jag önskar omboka min resa på grund av Covid-19, kan jag det?

Vid ombokning vänligen kontakta vårt biljettkontor på +46771–151515 som mot en administrativ avgift kan hjälpa dig att omboka din resa till ett nytt datum. Notera att ombokningar kan göras till en ny avgång, dock senast till den 21 juni.

Öppettider: Vardagar: 07:30-17:30 och söndagar 10:00-17:30.

Ombokning måste ske minst fyra timmar innan avgångstiden som anges på biljetten. (Undantag är resenärer från Danmark, Kastrup).

 

Resor till och från Danmark

Med anledning av att Danmark har beslutat att stänga gränsen innebär det att vi inte kommer att kunna köra till och från Köpenhamn centrum eller Köpenhamns flygplats, Kastrup. Turer som skulle köra till eller från Danmark kommer att stanna alternativt starta i Malmö, vid centralstationen. Detta gäller under hela perioden som Danmark håller gränsen stängd.

Om du önskar avboka din resa gör du detta själv senast två timmar innan avresa i samma kanal som biljetten är köpt. Du kommer då att automatiskt återbetalas till samma konto inom 7 arbetsdagar, förutsatt att du har ett avbokningsskydd.

Om du vill resa från Malmö istället för Köpenhamn ber vi dig att kontakta vårt biljettkontor på +46771–151515 som mot en administrativ avgift kan hjälpa dig att omboka din biljett.

Enligt Konsumentombudsmannen finns inga lagar eller riktlinjer som styr hur reseföretag ska agera när ett lands gränser stänger och stoppar resor till och från landet. Med anledning till det har vi skapat ovanstående lösning.

 

Information gällande resor in i Norge

Vi följer utvecklingen av gränspassering till Norge. Som det ser ut just nu kan vi trafikera våra hållplatser i Norge (Sarpsborg, Moss och Oslo) som planerat. Observera att det är du som resenär som är ansvarig för att ta reda på vilka restriktioner som gäller för att få resa in i Norge. Vi som bussbolag

ansvarar inte för om du som gäst inte kan uppvisa vad gränspolisen frågar efter och således inte får fortsätta resan in i Norge.

Läs mer om vad som gäller för att få resa in i Norge: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringen-kan-forby-opphold-pa-fritidseiendommer-og-fastsetter-tydelige-regler-for-karantene-og-isolasjon/id2693647/