Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen av vår webbsida. 

Läs mer om cookies >>

SKI rankar Nettbuss Bus4You näst högst av alla branscher när det kommer till kundnöjdhet

Nettbuss Bus4You har Sveriges näst nöjdaste kunder sett till alla branscher. Svenskt kvalitetsindex egen branschrapport ”Sverigekollen 2017” har sammanfattat kundnöjdheten i elva olika branscher inom Sverige; bank, försäkring, energi, mobiloperatörer, streaming, myndigheter, tandvård, persontransport, fastighetsmäklare, revision och bemanning. Rapporten lyfter att företag och organisationer som tar sina kunders behov och beteenden på allvar och som snabbt kan anpassa sig till nya förutsättningar är de som når högst kundnöjdhet.

Näst högst betyg i denna jämförelse får alltså Nettbuss Bus4You. Nettbuss Bus4You har under de senaste sju åren haft Sveriges nöjdaste kunder inom persontransportbranschen enligt SKI (kvalitetsindex.se). I den undersökningen mäter SKI kundnöjdheten inom tåg-, buss- och flygbranschen.  

Vi är mycket glada och stolta över vår fina placering. Vi är så tacksamma för att ni, våra underbara gäster väljer att resa med oss. Det är ni som får oss att varje dag göra vårt yttersta för att ni ska få en resa som ni är nöjda med!