Mer om att chartra buss från Nettbuss

Stora event kräver god planering

2014-12-16 08:49:16

Att få 6000 Volvogäster på plats i Scandinavium,
allt under pressat tidschema, kräver noga planering. Läs mer »