Avtals- och verksamhetscontroller

Nettbuss AB är en del av svenska Nettbuss koncernen söker dig som vill arbeta som avtals- och verksamhetscontroller. I befattningen ingår att verka för ständiga förbättringar i enlighet med våra gemensamma värderingar, avdelningens och bolagets mål, samt visioner som ett led i att leva upp till vår ledstjärna ”Vi får fler att ta bussen-igen”.

En effektiv verksamhet med kundfokus är avgörande när det gäller utveckling inom ramen av våra affärsavtal och har stor inverkan på det ekonomiska utfallet. Arbetet som avtals- och verksamhetscontroller är en stödfunktion för affärsområdeschef. Du deltar i bolagets budgetprocess. Följer upp och analyserar ekonomiskt resultat tillsammans med affärsområdeschef, depåchefer och koncernens stödfunktioner. Du genomför omvärldsanalyser, bevakar, analyserar och utvecklar lönsamheten kopplat till vårt kvalitetsarbete inom affärsområdet. Du fungerar som katalysator, så att åtgärder vidtas.Tillsammans med ledningsgruppen är du drivande gällande bolagets verksamhetsstyrning och affärsplaneprocess. Du medverkar i framtagning av mål, nyckeltal samt kvalitets- och lönsamhetsuppföljning. Du ansvarar för att ta fram grafiskt tilltalande presentationer. Avtals- och verksamhetscontroller är tillsammans med affärsområdeschef övergripande ansvarig för bolagets balanserade styrkort och arbetet med målstyrning. Vill du jobba tillsammanas med oss? Läs mer om och sök tjänsten genom att klicka här.

bokmassan.png

Nettbuss AB är en del av svenska Nettbuss koncernen, som omfattar ca 630 fordon och ca 1 500 medarbetare med en omsättning på 1,4 miljarder SEK som bedriver expressbusstrafik, linjetrafik, samt skol- och beställningstrafik. Verksamheten bedrivs vid små lokala depåer, samtidig som vi har det stora företagets resurser. Vi har höga ambitioner och vår avsikt är att växa på den svenska marknaden.Den svenska Nettbusskoncernen är en del Nettbuss A/S som är ett av de största bussbolagen i Norden, med c:a 7 400 medarbetare och 3 300 bussar med en omsättning på 6 miljarder.