Driftchef, Nettbuss AB i Göteborg

Nettbuss AB söker driftchef tll vårt huvudkontor som är beläget i centrala Göteborg. I befattningen som driftchef ingår att verka för ständiga förbättringar i enlighet med våra gemensamma värderingar, avdelningens och bolagets mål, samt visioner som ett led i att leva upp till vår ledstjärna ”Vi får fler att ta bussen-igen”.

En effektiv driftavdelning med kundfokus är avgörande i samband med det operativa arbetet och har stor inverkan på det ekonomiska utfallet.
Arbetet som driftchef är en ledarbefattning med personalansvar. Ansvaret omfattar trafikledning, personalbeordring, kundmottagning fordon och uppföljning av kör- och vilotider. Avdelningen omfattar 15 medarbetare. Funktionen utgör ett stöd för vd, affärsområdeschef och depåchefer.
Driftavdelningen samverkar med våra depåer för att säkerställa driftsäkerhet i vår leverans i enlighet med våra trafikavtal.

Vill du jobba tillsammans med oss? Klicka här för att läsa mer om tjänsten och söka den.

nässjö-karlstad.png