Kundmottagare teknik, Göteborg

Till vårt kontor i Göteborg söker vi kundmottagare som brinner för att stödja verksamheten genom att på ett effektivt sätt planera för våra fordons service. I befattningen som Kundmottagare Teknik ingår att verka för ständiga förbättringar i enlighet med våra gemensamma värderingar och avdelningens mål. Driftavdelningens mål ingår som en del i företagets övergripande mål och visioner som ett led i att leva upp till vår ledstjärna - Vi skall få fler att ta bussen - igen!
Som kundmottagare utgör man ett stöd i första hand för depåchefer. I samverkan med depåerna skapas förutsättningar för hög driftsäkerhet och funktionella trafiksäkra fordon. Kundmottagarens arbete utgör grunden för att genom tillgänglighet till rätt underhållna fordon säkerställa trafiksäkerhet och leverans i enlighet med våra trafikavtal.

Vill du jobba tillsammans med oss? Läs mer om tjänsten och anmäl ditt intresse genom att klicka här.

press.png