Nettbusskulturen

 

Vårt medarbetarelöfte

Hos oss har du ett tryggt, meningsfullt och ansvarsfull jobb. Vi erbjuder ordnade arbetsförhållanden och konkurrenskraftiga villkor. Du jobbar i ett av Nordens största bussbolag som har tagit på sig ett betydande miljö- och samhällsansvar. Som medarbetare i Nettbuss bidrar du varje dag till att vi ständigt lever upp till - och överträffar - det som våra kunder och uppdragsgivare förväntar sig av oss. I Nettbuss vill vi varandra väl. Alla medarbetare har ett gemensamt ansvar för att skapa trivsel och en god, kamratlig arbetsmiljö där vi hjälper varandra.

Ledstjärna och värderingar

Vi får fler att ta bussen - igen!

• Vi har många människors liv i våra händer
• Vi har högre ambition
• Vi är det lilla företaget i det stora
• Vi ställer upp för varandra
• Vi ser till att bussen går

 

ledstjärna-och-värderingar.jpg