Yrkeskompetensbevis YKB

ykb.jpg- Fortbildning hos Nettbuss.

Nettbuss erbjuder fortbildningskurser till YKB. Kursen riktar sig till dig som har bussförarkort (körkortsbehörighet D) och genomgått YKB. Nettbuss ambition är att leverera en förstklassig YKB fortbildning och tyngdpunkten läggs på trafiksäkerhet, förarens säkerhet och miljöanpassad körning. Fortbildningens syfte är att:
- Förbättra trafiksäkerheten
- Öka förarens kunskaper
- Förnya föraryrket
- Höja föraryrkets status

YKB fortbildning hålls av erfarna och inspirerande instruktörer, som alla är godkända av Transportstyrelsen. Ett krav från Nettbuss sida är även att alla instruktörer skall ha en bakgrund som bussförare. Detta för att de skall kunna ge en så god och verklighetsförankrad utbildning som möjligt. Nettbuss kompletta YKB fortbildning består av 5 delkurser om 8 timmar vardera, som normalt är förlagda på vardagar mellan 8-17. Det är fritt att välja om du vill delta i samtliga fem delkurser, eller i en eller flera specifika delkurser. Alla utbildningsdagar avslutas med ett test för att säkerställa att kursen gett resultat. Därefter får samtliga godkända deltagare ett intyg, som styrker vilka specifika delmål kursdagen innehåller. För att Transportstyrelsen skall utfärda ett yrkeskompetensbevis krävs det att man genomgått 5 fullgjorda delkurser. Efter 5 fullgjorda delkurser utfärdas ett yrkeskompetensbevis av transportstyrelsen som är giltigt i 5 år.

Läs gärna mer här >>