Res med buss

Vi reser mer och vi reser längre. Sedan 60-talet har antalet resor ökat och är nu uppe i volymer som är fyra gånger större. Resans längd har även den ökat och blivit fyra gånger längre än de var på 60-talet. Resor med kollektivtransport utgör omkring tio procent av denna summa och av alla typer av kollektivtransport är det buss som vi åker med allra mest. Två av tre kollektivresor går med bussen.

Nordens näst största bussbolag

Nettbuss är Nordens näst största bussbolag, med verksamhet i Norge och Sverige. Vi omsätter ca 6 miljarder per år och har ca 7400 medarbetare, samt ca 3300 bussar. Nettbuss är ett helägt dotterbolag till NSB som Norges motsvarighet till SJ och vår historia går så långt tillbaka som till 1925.

bildrad.png