YKB fortbildning

Nettbuss erbjuder fortbildningskurser till YKB. Kursen riktar sig till dig som har bussförarkort (körkortsbehörighet D) och genomgått YKB. YKB fortbildning hålls av erfarna och inspirerande instruktörer, som alla är godkända av Transportstyrelsen. Nettbuss kompletta YKB fortbildning består av 5 delkurser om 8 timmar vardera.  Alla utbildningsdagar avslutas med ett test för att säkerställa att kursen gett resultat. Därefter får samtliga godkända deltagare ett intyg, som styrker vilka specifika delmål kursdagen innehåller. För att Transportstyrelsen skall utfärda ett yrkeskompetensbevis krävs det att man genomgått 5 fullgjorda delkurser. Efter 5 fullgjorda delkurser utfärdas ett yrkeskompetensbevis av transportstyrelsen som är giltigt i 5 år.

Läs mer >>

bild broschyr.png