Nettbuss Stadsbussarna AB

Nettbuss Stadsbussarna AB utför linjetrafik på entreprenad sedan 2001. Vi finns idag i Östersund, Gävle, Lund och Hässleholm.
Vi är ett serviceföretag och arbetar målmedvetet med att ge resenären ett trevligt bemötande ombord på hela och rena bussar.

Östersund
Det var här det började 2001, när KR Trafik och Orusttrafiken bildade gemensamt bolag i Stadsbussarna Östersund AB. (KR Trafik sålde sin del till Orusttrafiken hösten 2010 som sedan blev Nettbuss AB). År 2007 startade vår andra period i Östersund (2007-2016). I dagsläget trafikeras 9 linjer i staden av 30 gula bussar av märket Scania. Det är också Netbuss Stadsbussarna som ansvarar för flygbusstrafiken till och från Åre/Östersund Airport. Huvudman är Länstrafiken i Jämtlands län. 

Gävle
Från och med den 13 juni 2010 ansvarar vi även för stadstrafiken i Gävle. I samband med trafikstarten flyttade vi huvudkontoret till Gävle. Här kör vi i dagsläget 9 stadslinjer plus en speciallinje i samband med evenemang, framförallt Brynäs IF:s hemmamatcher i Gavlerinken. Huvudman är X-trafik.

Lund
Vår senast tillkomna stad är Lund. Här kör vi stadsbusstrafiken på uppdrag av Skånetrafiken med 62 gröna bussar. Alla bussar drivs med fordonsgas.

Våra bussar
Fordonsflottan utgörs av ca 160 bussar. De är av märkena MAN och Scania. Samtliga bussar är av låggolvstyp och går på miljöklassad diesel, etanol, HVO eller gas. Alkolås finns installerade i samtliga bussar.

Dubbla resandet till år 2020
Under 2015 gjordes över 3 miljoner resor med Stadsbussarna i Östersund, cirka 6,5 miljoner i Gävle och över 10 miljoner resor i Lund/Hässleholm. Under åren 2010 till 2015 har resandet ökat. Nettbuss Stadsbussarna är en del av den nationella satsningen på att fördubbla kollektivresandet till 2020.

Nöjda kunder
Stadsbussarna i Östersund har i flera år legat högt på Nöjd kund-index enligt kollektivtrafikbarometern, en undersökning som utförs av Svensk kollektivtrafik månadsvis i hela Sverige. Sedan starten i Gävle har antalet nöjda kunder ökat även här, och samma tendens ser vi glädjande nog i Lund och Hässleholm.

Miljö
Bussen är ett komplement/alternativ till bilen. Fler människor i buss innebär färre bilar och mindre trängsel på våra vägar, till förmån för ökad framkomlighet för t ex gående och cyklister.Kollektivtrafiken spelar en viktig roll i omställningen till mer hållbara transporter. Av Nettbuss Stadsbussarnas fordon drivs idag närmare hälften med HVO eller biogas. Övriga bussar drivs med RME eller diesel miljöklass 1+ (5 % RME) eller fordonsgas.
I Gävle har vi bidragit till att skapa en marknad för lokalt producerad biogas. Biogas reducerar ett fordons klimatpåverkande utsläpp med nästan 100 procent!
Nettbuss Stadsbussarna är miljöcertifierade enligt ISO 14 001.  

Ägare
Nettbuss Stadsbussarna AB ägs av Nettbuss Sverige AB och har cirka 500 anställda. Nettbuss Sverige AB ingår i Nettbuss AS-koncernen, Norges största bussbolag som förfogar över 2 500 bussar.

Kontakta oss:

Gävle

2016-09-07 09:57:50

Nettbuss Stadsbussarna AB utför linjetrafik på entreprenad sedan 2001,
sedan den 13:e juni 2010 ansvarar vi för stadstrafiken i Gävle.
t: (trafikupplysningen) +46 771-91 01 09
t: (växel) +46 26 - 17 54 54
e: gavle@nettbuss.se

 Läs mer »

Östersund

2016-09-07 09:59:26

Nettbuss Stadsbussarna AB utför linjetrafik på entreprenad i Östersund sedan 2001.
t: +46 771-10 01 10
e: ostersund@nettbuss.se

 Läs mer »

Lund/Hässleholm

2016-09-07 10:00:37

Nettbuss Stadsbussarna AB utför linjetrafik på entreprenad sedan 2001, sedan augusti 2013 kör vi i lund och sedan 2008 i Hässleholm.
t: (växel) +46 046 - 16 30 50
e: lund@nettbuss.se

 Läs mer »