Nettbuss Stadsbussarna AB

Nettbuss Stadsbussarna AB utför linjetrafik på entreprenad sedan 2001. Vi finns idag i Östersund, Gävle, Lund och Hässleholm.
Vi är ett serviceföretag och arbetar målmedvetet med att ge resenären ett trevligt bemötande ombord på hela och rena bussar.

Östersund
Det var här det började 2001, när KR Trafik och Orusttrafiken bildade gemensamt bolag i Stadsbussarna Östersund AB. (KR Trafik sålde sin del till Orusttrafiken hösten 2010 som sedan blev Nettbuss AB). År 2007 startade vår andra period i Östersund (2007-2016) och efter ny upphandling 2016 driver vi trafiken vidare. I dagsläget trafikeras 9 linjer i staden av 30 gula bussar av märket Scania. Det är också Nettbuss Stadsbussarna som ansvarar för flygbusstrafiken till och från Åre/Östersund Airport.
I december 2017 kommer Nettbuss att få sina första tre eldrivna bussar i en nysatsning i Östersund.
Huvudman är Länstrafiken i Jämtlands län. 

Gävle
Från och med den 13 juni 2010 ansvarar vi även för stadstrafiken i Gävle. I samband med trafikstarten flyttade vi huvudkontoret till Gävle. Här kör vi i dagsläget 9 stadslinjer plus en speciallinje i samband med evenemang, framförallt Brynäs IF:s hemmamatcher i Gavlerinken. Huvudman är X-trafik.

Lund och Hässleholm
Våra senast tillkomna städer är Lund och Hässleholm. Här kör vi stadsbusstrafiken på uppdrag av Skånetrafiken med 62 gröna bussar i Lund och 8 bussar i Hässleholm.

Våra bussar
Fordonsflottan utgörs av ca 160 bussar. De är av märkena MAN, Scania och Volvo. Samtliga bussar är av låggolvstyp och går på miljöklassad diesel, RME, etanol, HVO eller gas. Alkolås finns installerade i samtliga bussar.

Ökat resande
Under 2016 gjordes över 3,7 miljoner resor med Stadsbussarna i Östersund, närmare 7 miljoner i Gävle och över 10 miljoner resor i Lund/Hässleholm. Under åren 2010 till 2016 har resandet ökat. Nettbuss Stadsbussarna är en del av den nationella satsningen på att kraftigt öka andelen kollektivresor.

Nöjda kunder
Nettbuss Stadsbussarna har i flera år legat högt på Nöjd kund-index enligt kollektivtrafikbarometern, en undersökning som utförs av Svensk kollektivtrafik månadsvis i hela Sverige. I Lund och Hässleholm - där mätningen sker inom Skånetrafikens regi - har kundnöjdheten slagit rekord.

Miljö
Bussen är ett komplement/alternativ till bilen. Fler människor i buss innebär färre bilar och mindre trängsel på våra vägar, till förmån för ökad framkomlighet för t ex gående och cyklister.Kollektivtrafiken spelar en viktig roll i omställningen till mer hållbara transporter. Av Nettbuss Stadsbussarnas fordon drivs idag närmare hälften med HVO eller biogas. Övriga bussar drivs med RME eller diesel miljöklass 1+ (5 % RME) eller fordonsgas.
I Gävle har vi bidragit till att skapa en marknad för lokalt producerad biogas. Biogas reducerar ett fordons klimatpåverkande utsläpp med nästan 100 procent!
Nettbuss Stadsbussarna är miljöcertifierade enligt ISO 14 001.  

Ägare
Nettbuss Stadsbussarna AB ägs av Nettbuss Sverige AB och har cirka 500 anställda. Nettbuss Sverige AB ingår i Nettbuss AS-koncernen, Norges största bussbolag som förfogar över 2 500 bussar.

Kontakta oss:

Gävle

2018-05-22 10:15:57

Nettbuss Stadsbussarna AB utför linjetrafik på entreprenad sedan 2001,
sedan den 13:e juni 2010 ansvarar vi för stadstrafiken i Gävle.
t: (trafikupplysningen) +46 771-91 01 09
t: (växel) +46 26 - 17 54 54
e: gavle@nettbuss.se
Läs gärna om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår Integritetspolicy.

 Läs mer »

Östersund

2018-05-22 10:15:43

Nettbuss Stadsbussarna AB utför linjetrafik på entreprenad i Östersund sedan 2001.
t: (Tider & Priser) +46 771-10 01 10
t: (Växeln) +46 63 16 12 40
e: ostersund@nettbuss.se
Läs gärna om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår Integritetspolicy.

 Läs mer »

Lund/Hässleholm

2018-05-22 10:15:12

Nettbuss Stadsbussarna AB utför linjetrafik på entreprenad sedan 2001, sedan augusti 2013 kör vi i lund och sedan 2008 i Hässleholm.
t: (Skånetrafiken) 0771-77 77 77
t: (växel) +46 046 - 16 30 50
e: lund@nettbuss.se
Läs gärna om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår Integritetspolicy.

 Läs mer »