Nettbuss AB nominerad till utmärkelsen Svensk Kvalitet

Totalt är tre företag/organisationer nominerade: Byleskolan i Täby, MTR Stockholm AB och Nettbuss AB.
Den slutliga vinnaren kommer att få motta priset ur Konung Carl XVI Gustafs händer i början på år 2015.

– Det känns väldigt bra. Vi har lagt ned ett stort arbete och många medarbetare har deltagit, kommenterar VD Matts Hildebrand.

Beslutet av nomineringarna grundas på utvärderingen av de skriftliga underlag som de tre organisationerna lämnat in. Nu återstår platsbesök hos respektive organisation för att Domarkommittén skall kunna presentera den slutliga utvärderingen. Domarkommittén för Utmärkelsen Svensk Kvalitet kommer att offentliggöra namn på mottagare av utmärkelsen 2014 den 4 december i år.

Om Utmärkelsen Svensk Kvalitet
Utmärkelsen Svensk Kvalitet tilldelas organisationer som påvisat resultat av sitt framgångsrika kvalitetsarbete. Bakom utmärkelsen står SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling som delat ut utmärkelsen sedan 1992. Utmärkelsen har till syfte att stödja utvecklingen av det systematiska förbättringsarbetet på organisationsnivå och lyfta fram goda förebilder till inspiration för andra, både inom privat och offentlig sektor.

Nettbuss AB driver bland annat linje 100 som kör mellan Göteborg och Borås.

utmärkelse-nettbuss-ab.png