Press

Nettbuss Sverige AB är Nettbuss svenska koncernbolag med stödfunktioner till koncernens operativa dotterbolag. Nedan finner du kontaktuppgifter till respektive bolags VD, som tillika är pressansvarig och kontaktperson för media.

Längst ner på sidan återfinns våra utskickade pressreleaser.

Nettbuss Sverige AB
Stefan Magnusson, Koncernchef

e: stefan.magnusson@nettbuss.se

Nettbuss AB
Matts Hildebrand, VD

e: matts.hildebrand@nettbuss.se

Nettbuss Travel AB
Robert Nyberg, VD

e: robert.nyberg@nettbuss.se

Nettbuss Stadsbussarna AB
Jürgen Lorenz

e: jurgen.lorenz@nettbuss.se

 

press.png

Bilder och filmer

Nettbuss har en bildbank med bland annat bilder på Bussar och chaufförer, som finns tillgänglig via Flickr. Nettbuss och fotograf skall anges vid användning.

Vi har också lagt upp videomaterial och filmer via Vimeo.

Följ Nettbuss

Pressreleaser från Nettbuss:

Ny teknik ska rädda liv i trafiken - trötthetsvarnare med ögonscanners installeras på bussar

2018-02-23 14:03:21

Under det första kvartalet 2018 installerar Nettbuss Bus4You ett säkerhetssystem med trötthetsvarnare i sin busspark – i enlighet med Riksdagens nollvision att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt i trafiken. Först ut är de åtta nya bussarna på Oslo–Arlanda–Stockholm-linjen där trötthetsvarnarna med ny ögonscanningsteknik prövas. Om de uppfyller bolagets högt ställda säkerhetskrav kommer alla bussar utrustas med den nya tekniken inom ett år. Läs mer »

Utrullning av busskonceptet Lågentré Light – ett unikt samarbete mellan Nettbuss, Västtrafik & Volvo

2017-12-18 16:37:15

Det nya busskonceptet Lågentré Light rullades ut som färdig produkt från fabrik i oktober 2017 – helt unik i sitt slag. Initiativtagarna till utvecklingsprojektet är Västtrafik och Nettbuss där Volvo Bussar varit ansvarig för busskonstruktionen. Bussens utformning är en kombination av låggolvets tillgänglighetsfördelar och höggolvets komfort för att passa resenärers behov i tätort och på större vägar.

 Läs mer »

Nettbuss Bus4You kör för att minst 800 äldre ska få äta sig mätta i jul

2017-12-05 17:44:17

Bussbolaget Nettbuss Bus4You vill att fler äldre människor, som lever under ekonomisk utsatthet i Sverige, ska få äta sig mätta i jul. Därför stödjer bussbolaget hjälporganisationen Giving People Senior i deras arbete med att nå ut till behövande seniorhushåll. Initiativet inleddes med att bolaget skänkte 100 000 kronor till insamlingen av julmatkassar, vilket motsvarar 333 matkassar. Fortsättningsvis är målet att komma upp i minst 800 matkassar och för att uppnå detta kommer varje resa som bokas mellan 6-22 december att generera 5 kronor till Giving People Senior. 

 

 Läs mer »

Årsredovisning 2016 - Hög kundnöjdhet och fortsatt stark tillväxt

2017-07-06 15:06:57

Nettbuss Travel AB med varumärkena Nettbuss Bus4You och Nettbuss express presenterar årsredovisningen för 2016 med ett riktigt starkt resultat. Det är det yttersta beviset på att långsiktiga investeringar och en tydlig strategi med framåtanda är det som krävs för att vara ett välmående bolag. I en utmanande bransch som transportbranschen är varje insats för tillväxt avgörande för fortsatt kundnöjdhet och lönsamhet.
 Läs mer »