Det lönar sig med nöjda kunder

Nettbuss Express AB, med de varumärkena Bus4you och Nettbuss express (fd GoByBus) fortsätter att skörda framgångar - både ekonomiskt och när det gäller kundnöjdhet. Trots att bussbranschen är tuff, med konkurrenter som pressar priser och vinster till ett minimum, lyckas företaget att under 2012 rejält öka vinsten. Och än viktigare: den goda utvecklingen fortsätter i år, med en resandesökning hittills på hela 25 procent.

Tillväxten för Bus4you och Nettbuss Express är fortsatt stark. Under ett mycket gott 2012 ökade omsättningen i företaget till 110 322 tkr (98001 tkr) och även resultatet är mycket bra, 9 049 tkr (1 617 tkr), för att vara i en starkt konkurrensutsatt bransch.

Sveriges mest nöjda kunder
Att satsningen på komfort betalar sig, visar dels de positiva siffrorna i bokslutet, dels mätningarna av kundnöjdhet. För Bus4you har för tredje året i rad bekräftat sin ställning som det transportbolag som har flest nöjda kunder. Med en kundnöjdhet på hela 78,8 procent i den senaste undersökningen från SKI (Svenskt Konsumentindex) utklassar Bus4you hela den övriga resebranschen.
även Nettbuss Express har många nöjda kunder, trots att det är ett uttalat lågprisalternativ.

- Vi tror starkt på vårt komfortkoncept, säger VD Mats Johansson
- Våra kunder vet att vi ger dem den bästa resan för pengarna. Komfort och mycket god tidspassning, gör att vårt företag har ett stort förtroende hos våra resenärer.

Fantastisk start 2013
Under årets 20 första veckor (till och med 19 maj) har företaget ökat antalet resenärer med hela 25 procent, jämfört med föregående år. Och utvecklingen fortsätter med bland annat nyinvesteringar. Till exempel har Nettbuss express bytt ut en dryg fjärdedel av bussarna och Bus4you utökar antalet expressbussar med hög komfortnivå. I år har redan två nya Bus4you-bussar införskaffats.