Ett bistert år som bäddar för framtiden.

nettbuss buss.jpgEtt tufft beslut att korta nyttjandetiden för Nettbuss fordon togs under våren 2012. Beslutet medförde att bolaget belastades med ytterligare drygt 32 MSEK under det gångna räkenskapsåret.
 
– Ökningen av avskrivningstakten från 12 till 10 år sker retroaktivt och är baserad på en långsiktig bedömning av kommersiella och tekniska faktorer men även av förväntat framtida slitage på vagnsparken, säger Stefan Magnusson, koncernchef för Nettbuss Sverige AB.
 
Åtgärden borde få en och annan bolagsrevisor att vakna till, och ifrågasätta värdet på fordonsflottorna, då avskrivningstider upp till 14 år inte är ovanligt.
 
– Den direkta effekten är ökade anbudspriser från vår sida, säger Stefan Magnusson, och tillägger att man på lite sikt kommer att uppnå en ökad driftssäkerhet och därmed en ökad kundnytta.

sommarväg nettbuss.jpgKoncernresultat
Försäljningen för helåret 2012 uppgick till 1 194 MSEK. 
Bolaget redovisar ett resultat före skatt på -55 MSEK (-7,7) medan rörelseresultatet uppgick till -27,7 MSEK (18,6). Förlusten har bolaget tagit utan ägartillskott.
 
I portföljen ingår bl a Nettbuss Stadsbussarna AB och Nettbuss express AB som båda visar goda resultat. Nettbuss Express AB (med varumärkena Bus4You och Nettbuss express) omsatte 110 MSEK (98 MSEK) och redovisade ett resultat på 9 MSEK (1,6 MSEK) på en marknad med stor priskonkurrens.
 
Bus4you bekräftade även sin ställning som det transportföretag med flest nöjda kunder - detta för tredje året i rad - med en kundnöjdhet på 78,8 % i den senaste SKI undersökningen.
Optimism inför framtiden
 
– Vi skördar nu frukterna av det hårda arbete som pågått under en lägre tid, vilket även syns i resultatet för de fyra första månaderna 2013, säger Stefan Magnusson.
 
Under de senaste åren har bolaget ytterligare fokuserat på sitt underhåll för ökad driftssäkerhet. Trenden i besiktningsresultatet är tydlig och positiv med omkring 90 % godkända fordon.
 
– Vi är ju i grunden ett entreprenörsföretag med stark kundorientering, säger Stefan Magnusson och tilläger slutligen att med de finansiellt starka ägarna man har, så ger det ro att planera inför nästa steg.