Nettbuss AB certifieras för säkerhetsarbete enligt ISO 39 001

chaufför nettbussNettbuss AB’s viktigaste kvalitetsfråga är trafiksäkerhet. Syftet med revisionen är att vi fått en extern granskning och bedömning av vårt trafiksäkerhetsarbete. 

- Att som första bussbolag i Sverige erhålla certifikat enligt den globala standarden för trafiksäkerhet ISO 39 001, känns både glädjande och stimulerande. Det är ett bevis på att vårt trafiksäkerhetsarbete håller hög internationell nivå, säger Stefan Magnusson VD på Nettbuss AB.

En av Nettbuss AB’s värderingar är att ”Vi har många människors liv i våra händer”, vilket bl.a. innebär att vi tar ansvar för hela resan. Bussen är redan idag ett av de allra säkraste sätt att transportera sig på, men vi vill öka denna säkerhet ytterligare för våra resenärer och medarbetare genom att arbeta enligt vår trafiksäkerhetspolicy , denna ISO-standard, sätta mål för våra betydande trafiksäkerhetsaspekter och att arbeta med ständiga förbättringar.

linje 100.jpg- Alla medarbetare i Nettbuss AB är delaktiga i trafiksäkerhetsarbetet och kan vara stolta över certifikatet som visar på att vårt gemensamma arbete med trafiksäkerhetsfrågor ger goda resultat. Nu fortsätter vi tillsammans vårt dagliga arbete med att hela tiden utvecklas och bli ännu bättre, fortsätter Stefan Magnusson VD på Nettbuss AB.