Storsatsning för Sveriges nöjdaste kunder

ny linjekarta.jpgI oktober får resenärer i Oslo, Karlstad, Örebro och Västerås en unik möjlighet att åka både bekvämt och prisvärt till och från Stockholm. Då startar Nettbuss Bus4You en helt ny expressbusslinje mellan Stockholm och Oslo. Dessutom satsar bolaget under året på helt nya dubbeldäckare, så att fler kan resa som Sveriges nöjdaste kunder redan gör.

13 oktober 2014 är det premiär för den helt nya linjen Stockholm-Oslo, med samma bekväma första klassbussar som gett Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad.
Idag kör Nettbuss Bus4You på två sträckor, mellan Stockholm och Göteborg, och mellan Oslo och Malmö, via Göteborg. Den nya sträckningen mellan Stockholm och Oslo, gör att även Örebro, Västerås och Karlstad ingår i linjenätet.

Vi är glada att kunna expandera Bus4You till fler av Sveriges större städer, berättar Mats Johansson, VD på Nettbuss Express AB. Efter 2013, då vi utökat trafiken kraftigt på befintliga linjer och sett lika stora resandeökningar, känner vi oss mogna att ta detta steg.

Starkt 2013 är grunden för satsningarna
Nettbuss Express AB upplever just nu en markant tillväxt, med en nästan 25 procentig ökning i resandet bara under 2013. Den ekonomiska tillväxten är också stark. Trots att 2013 präglades av låga priser, ökade omsättningen för Nettbuss Express AB till drygt 131 miljoner, med ett resultat på drygt åtta och en halv miljon plus.

Dessutom, för fjärde året i rad, var Nettbuss Bus4You under 2013 det företag som har de nöjdaste resenärerna. Enligt SKI (Svenskt Kvalitetsindex) har Bus4You Sveriges klart nöjdast kunder, inom hela persontransportbranschen.
Satsningarna på dubbeldäckare och på ny linje är ett direkt resultat av dessa framgångar.

 

Om Nettbuss Express AB
Nettbuss Express AB kör expressbusstrafik i Sverige under varumärkena Nettbuss Bus4You och Nettbuss express. Företaget är ett dotterbolag till Nettbuss Sverige AB, som i sin tur ägs av norska Nettbuss AS. Koncernen är Nordens näst största bussbolag och omsätter cirka sex miljarder SEK, samt har cirka 7.400 medarbetare.