Utrullning av busskonceptet Lågentré Light – ett unikt samarbete mellan Nettbuss, Västtrafik & Volvo

 
Det nya busskonceptet Lågentré Light rullades ut som färdig produkt från fabrik i oktober 2017 – helt unik i sitt slag. Initiativtagarna till utvecklingsprojektet är Västtrafik och Nettbuss där Volvo Bussar varit ansvarig för busskonstruktionen. Bussens utformning är en kombination av låggolvets tillgänglighetsfördelar och höggolvets komfort för att passa resenärers behov i tätort och på större vägar.

– Detta samarbete inleddes initialt mellan Nettbuss och Västtrafik i oktober 2016. Efter det följde ett intensivt dialogarbete om hur vi kunde förändra bussens utseende och förena resenärers behov av tillgänglighet och bekvämlighet. Vi etablerade kontakt med Volvo Bussar för att undersöka möjligheten att utveckla konceptet vidare, berättar Conny Svensson som är fordonsinköpare på Nettbuss Sverige och en av initiativtagarna till Lågentré Light-projektet. 
 
Uppvisning vid Nettbuss huvudkontor i Göteborg
I oktober 2017 stod tre bussar klara från fabrik i Lågentré Light-utförande. En av dessa tre rullades in den 29 november för uppvisning utanför Nettbuss huvudkontor vid Polhemsplatsen i Göteborg. Andreas Ehrenborg, Teknisk Direktör för Nettbuss Sverige AB, hälsade kunder och intressenter samt medarbetare välkomna och informerade om samarbetet och bussens kommande användningsområden. 
 
 – Nettbuss är mycket stolta över att ha varit del av detta unika samarbete som har gett ett så lyckat resultat bara ett år från att idén lyftes fram och det ska bli intressant att följa utvärderingen av bussen i trafik, säger Andreas Ehrenborg.
 
Alla inbjudna fick möjlighet att gå en rundvisning i bussen och tillströmningen hölls jämn under eftermiddagen. Flera av gästerna hade tidigare under förmiddagen provåkt bussen till Nettbuss huvudkontor och det var många positiva omdömen om såväl funktioner som möjliga användningsområden.
 
Unikt utförande som förenar funktion och komfort
Vid en första anblick ser bussen ut som en typisk stadsbuss men då bussens främre dörr öppnas och rampen fälls ut är skillnaden påtaglig. Dörröppningen med den nedfällda rampen leder in till en rymlig låggolvyta med plats för barnvagnar, rullstolar och andra hjälpmedel samt bagage. Närmare mittdelen i bussen framträder en nivåskillnad med trappavsats upp till en höggolvsdel med plats för 43 personer. Totalt rymmer bussen 51 sittplatser.
 
Fakta om Lågentré Light-konceptet
Som namnet ”lågentré” vittnar om är den främre delen av bussen ett låggolv. Dörröppningen och rampavsatsen är anpassade för att resenärer med tillgänglighetsbehov kan stiga på och av fordonet med närhet till föraren. Bussen är optimal för trafik som körs både i tätort och på större vägar, där restiden inte överstiger två timmar. Busskonceptet kan testas i flera kommuner och på olika typer av landsbygdslinjer. Konceptet öppnar upp för möjligheter att göra bussresan än mer bekväm och samtidigt förenkla av- och påstigning för alla resenärer. Det finns stor potential för att bussar i Lågentré Light-utförande blir ett återkommande inslag i liknande typ av trafik hos fler trafikhuvudmän runt om i Sverige.
  
●        Volvo B8R 8900
●        Längd: 14,8 m
●        Höjd: 3,3 m
●        Antal sittplatser: 49 + 2 st., varav 43 platser på höggolv
●        Bagageutrymme: ca 2 m³
●        Handikapplats: 1 st klass 1-lösning alt. 1 st. klass 2-lösning
●        Bussen kan utrustas med toalett på låggolvdelen
●        Test- och utvärderingsområden: Gränspendeln från Strömstad till Norge, Lerumsexpressen Lerum-Göteborg och Sjuhäradstrafiken Kinna-Göteborg
 

Pressbilder: https://www.flickr.com/photos/159084390@N03/
Använd gärna våra bilder men ange vänligen foto: Amanda Liljevall, Nettbuss
 
För mer information, vänligen kontakta; Andreas Ehrenborg e: andreas.ehrenborg@nettbuss.se

Nettbuss är Nordens näst största bussbolag, med verksamhet i Norge och Sverige. Vi omsätter ca 6 miljarder per år och har ca 7400 medarbetare, samt ca 3300 bussar. Nettbuss är ett helägt dotterbolag till NSB som Norges motsvarighet till SJ och vår historia går så långt tillbaka som till 1925. Mer information finns på www.nettbuss.se