Info om Corona Läs mer

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen av vår webbsida. 

Läs mer om cookies >>

Team Verkstad AB

Team Verkstad AB

Team Verkstad AB servar och reparerar tunga fordon. Verksamheten finns i Partille, Kinna och Tanum. Team Verkstad AB har 29 medarbetare och omsätter 42 MSEK.

Fordonsunderhåll med hållbarhetsfokus

Vy (fd. Nettbuss) arbetar aktivt med förebyggande underhåll och reparationer. Detta för att minska risken för driftstopp och för att öka livslängden på såväl fordonen och dess ingående komponenter. Detta förhållningssätt minskar resursförbrukningen och skapar värde för resenärer genom tillförlitliga och hållbara transporter. 

Vy verkstadsbolag Team Verkstads lokaler är anpassade för att klara ny teknik inom transportbranschen i form av bland annat eldrift i syfte att bidra till att transporterna blir mer och mer koldioxidneutrala. Samtidigt är de ändamålsenligt utformade för att hushålla med resurser i form av värme och energi genom till exempel smarta uppvärmningslösningar. Verkstaden är utrustad med flexibla arbetsplatser för olika typer av jobb med moderna hjälpmedel för att minska spill av såväl oljor och andra vätskor samt för att säkert och smidigt kunna ta hand om det avfall som kommer ur verksamheten med minimal miljöpåverkan. Inte minst innebär verkstaden bra och välanpassade arbetsplatser för medarbetarna i syfte att uppnå en optimal arbetsmiljö och en hållbarhet även för den enskilda individen i organisationen. Team Verkstad är certifierade enligt ISO 14001. Certifieringen innebär ett välutvecklat ledningssystem som stödjer det dagliga arbetet i att minska miljöpåverkan. Utvärdering görs regelbundet såväl internt som externt.

Vi på Vy håller våra fordon i gott skick genom att hålla interna 14-dagars och kvartalskontroller. Genom regelbunden service på både interna och externa verkstäder enligt fordonstillverkares rekommenderade serviceintervaller säkerställer vi att fordonen fungerar som våra kunder och partners kräver. Nettbuss följer upp besiktningsstatistik, tekniska fel och bränsleförbrukning på varje enskilt fordon för att snabbt fånga in om någon del i processen kan förbättras. Ett väl underhållet fordon påverkar miljön i mindre utsträckning vad gäller exempelvis utsläpp och buller. Nedan visas besiktningsstatistik för andel godkända bussar vid första besöket vid bilbesiktning inom Vy-koncernen och branschsnittet för andel godkända bussar vid bilbesiktning. Koncernens mål om 90% godkända fordon uppnåddes under 2017.

Integritetspolicy

Läs hur vi behandlar dina personuppgifter i vår Integritetspolicy. 

Integritetspolicy >>