Nettbuss och NSB är Vy. Läs mer på vy.se

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen av vår webbsida. 

Läs mer om cookies >>

YKB fortbildning

YKB fortbildning

Nettbuss erbjuder fortbildningskurser till YKB. Kursen riktar sig till dig som har bussförarkort (körkortsbehörighet D) och genomgått YKB. Nettbuss ambition är att leverera en förstklassig YKB fortbildning och tyngdpunkten läggs på trafiksäkerhet, förarens säkerhet och miljöanpassad körning. YKB fortbildning hålls av erfarna och inspirerande instruktörer, som alla är godkända av Transportstyrelsen. 

Kursens upplägg

Vys kompletta YKB fortbildning består av 5 delkurser om 8 timmar vardera, som normalt är förlagda på vardagar mellan 8-17. Det är fritt att välja om du vill delta i samtliga fem delkurser, eller i en eller flera specifika delkurser. Alla utbildningsdagar avslutas med ett test för att säkerställa att kursen gett resultat. Därefter får samtliga godkända deltagare ett intyg, som styrker vilka specifika delmål kursdagen innehåller.

För att Transportstyrelsen skall utfärda ett yrkeskompetensbevis krävs det att man genomgått 5 fullgjorda delkurser. Efter 5 fullgjorda delkurser utfärdas ett yrkeskompetensbevis av transportstyrelsen som är giltigt i 5 år.  

Vy skräddarsyr företagspaket eller erbjuder dig plats i våra öppna kurser. YKB:s fortbildningskurser hålls på flera orter såsom Göteborg, Lund, Ulricehamn, Östersund, Gävle, Uddevalla eller Linköping. Vid skräddarsytt företagspaket kan utbildningen även hållas på andra orter om önskemål finns.

YKB Fortbildning är uppdelad på fem delkurser: 

 1. Konflikthantering, lastning och trafiksäkerhet. Bussbranschens organisation och villkor. 
 2. Optimerad bränsleförbrukning
 3. L-ABCDE och brandövning. Ergonomi och hälsa.
 4. Kundservice och kundbemötande. Företagets profil och varumärke.
 5. Lagar och regler. Smuggling. 

Delkursernas uppdelning

Konflikthantering, lastning och trafiksäkerhet. Bussbranschens organisation och villkor.

Att kunna bedöma och hantera krissituationer.

Att ombesörja en lastning och samtidigt uppfylla säkerhetskraven.

Att känna till ekonomiska villkor för persontransporter på väg och organisation av marknaden. 

Under delkurs 1 går vi igenom vad en hotsituation är, hur man förhindrar en konflikt samt hur man hanterar och löser en konflikt om den uppstår. Vi resonerar om vilka krafter som påverkar fordonets stabilitet och hur det påverkar trafiksäkerheten. Vi pratar om fordonets nyttolast, vikten av grundläggande lastsäkringsmetoder och konsekvenser av överlast. Vi tittar på hur bussbranschen är organiserad, vilka olika transportsätt för persontransporter som finns, hur transportlagen skiljer sig åt och vilka konkurrensfördelar som bussen har.Kursdagen avslutas med ett test för att säkerställa att kursen gett resultat. Därefter får samtliga godkända deltagare ett intyg, som styrker att kursdeltagaren blivit godkänd för de specifika delmål delkurs 1 innehåller.

Delkurs 1 är 8 timmar och pågår normalt mellan 8:00-17:00 (vardag).

 • Företagsanpassad kursdag: 10.500 SEK/dag (exkl.moms) *
 • Enskild kursplats: 1.300 SEK/deltagare (inkl. moms) Lunch och kursmaterial ingår i priset. 

Vill du fråga något eller anmäla dig till någon eller flera delkurser på YKB fortbildning?

Vänligen kontakta:

Anna Ståhl, Utbildningsledare

t: 0709-311032

e: anna.stahl@nettbuss.se

*Priset gäller för grupp med max 12 deltagare /grupp. Kursmaterial ingår i priset. Beställaren tillhandahåller kurslokal och ev. lunch

Optimerad bränsleförbrukning

Att ansvara över sitt körande innebär även att ansvara över utsläppen. 

Att köra sparsamt ger inte bara fördelar för naturen, haven och luften.

Den minskade bränsleförbrukningen ger dessutom positiva förändringar för ekonomin. Under delkurs 2 går vi igenom och diskuterar bränsleförbrukning, fordonsslitage och miljö i relation till bussens/motorns:

- Vridmomentsdiagram

- Prestandakurvor

- Förbrukningskurvor

- Optimala varvtalsområden

Vi fördjupar oss i optimerad bränsleförbrukning och pratar om vad man kan göra för att köra sparsamt och uppnå en hållbar förändring. Kursdagen avslutas med ett test för att säkerställa att kursen gett resultat. Därefter får samtliga godkända deltagare ett intyg, som styrker att kursdeltagaren blivit godkänd för de specifika delmål delkurs 2 innehåller.

Delkurs 2 är 8 timmar och pågår normalt mellan 8:00-17:00 (vardag).

 • Företagsanpassad kursdag: 10.500 SEK/dag (exkl.moms) *
 • Enskild kursplats: 1.300 SEK/deltagare (inkl. moms) Lunch och kursmaterial ingår i priset. 

Vill du fråga något eller anmäla dig till någon eller flera delkurser på YKB fortbildning?

Vänligen kontakta:

Anna Ståhl, Utbildningsledare

t: 0709-311032

e: anna.stahl@nettbuss.se

*Priset gäller för grupp med max 12 deltagare /grupp. Kursmaterial ingår i priset. Beställaren tillhandahåller kurslokal och ev. lunch.

 L-ABCDE och brandövning. Ergonomi och hälsa.

Att kunna bedöma och hantera krissituationer vid olycka/sjukdomstillstånd.  

Att vara medveten om vikten av fysisk och psykisk förmåga.

Delkurs 3 är en teoretisk utbildning med praktiska övningar på första hjälpen och hjärt- och lungräddning. På Nettbuss L-ABCDE-kurs får förarna den kunskap som faktiskt kan rädda liv. Förarna lär sig skillnaden på den hjälp som ska ges till vuxna resp. den som ska ges till barn. I vår brandövning går vi igenom och diskuterar förutsättningar för brand, orsaker till bränder, brandförloppet, brandskydd, agerande vid brand och grundläggande principer för hur en olycksrapport skall utformas. Sedan får förarna göra praktiska övningar med pulversläckare, brandsläckning av docka och öva på utrymmning av buss. 

Under delkurs 3 går vi även igenom och diskuterar vikten av god hälsa och hur man kan sitta, bära och lasta på ett mer ergonomiskt och bättre sätt. Mår man bättre gör man ett bättre jobb.

Kursdagen avslutas med ett test för att säkerställa att kursen gett resultat. Därefter får samtliga godkända deltagare ett intyg, som styrker att kursdeltagaren blivit godkänd för de specifika delmål delkurs 3 innehåller. 

Delkurs 3 är 8 timmar och pågår normalt mellan 8:00-17:00 (vardag).

 • Företagsanpassad kursdag: 12.500 SEK/dag (exkl.moms) * 
 • Enskild kursplats: 1.800 SEK/deltagare (inkl. moms) Lunch och kursmaterial ingår i priset.  

Vill du fråga något eller anmäla dig till någon eller flera delkurser på YKB fortbildning?

Vänligen kontakta:

Anna Ståhl, Utbildningsledare

t: 0709-311032

e: anna.stahl@nettbuss.se

*Priset gäller för grupp med max 12 deltagare /grupp. Kursmaterial ingår i priset. Beställaren tillhandahåller kurslokal och ev. lunch.

Kundservice och kundbemötande. Företagets profil och varumärke.

Att kunna säkerställa passagerarnas säkerhet och bekvämlighet samt vara medveten om riskerna i trafiken och om arbetsrelaterade olyckor.

Att kunna uppvisa ett sådant beteende som bidrar till att företagets profil höjs.

Vi resonerar om vad man som förare kan göra för att stärka relationen till resenärerna. Vi pratar om att vara medveten om att allt man som förare gör och säger sätts i relation till varumärket. Vi diskuterar hur vi på bästa sätt kommunicerar med resenärerna och hanterar resenärer med speciella behov. Vi pratar om olycksstatistik och hur hanterar vi konflikter mellan säker körning och andra förpliktelser. Vi pratar också om vad som kan bidra till att företagets profil höjs och hur vi agerar för att lyfta statusen på föraryrket och branschen Kursdagen avslutas med ett test för att säkerställa att kursen gett resultat. Därefter får samtliga godkända deltagare ett intyg, som styrker att kursdeltagaren blivit godkänd för de specifika delmål delkurs 4 innehåller.

Delkurs 4 är 8 timmar och pågår normalt mellan 8:00-17:00 (vardag).

 • Företagsanpassad kursdag: 10.500 SEK/dag (exkl.moms) * 
 • Enskild kursplats: 1.300 SEK/deltagare (inkl. moms) Lunch och kursmaterial ingår i priset.  

Vill du fråga något eller anmäla dig till någon eller flera delkurser på YKB fortbildning?

Vänligen kontakta:

Anna Ståhl, Utbildningsledare

t: 0709-311032

e: anna.stahl@nettbuss.se 

*Priset gäller för grupp med max 12 deltagare /grupp. Kursmaterial ingår i priset. Beställaren tillhandahåller kurslokal och ev. lunch.

 Lagar och regler. Smuggling.

Att känna till bestämmelser för persontransporter, sociala förhållanden och bestämmelser inom vägtransportsektorn samt kunna förebygga brottslighet och människosmuggling.

Under delkurs 5 går vi igenom och diskuterar syftena med lagar och regler, kör- och vilotider och färdskrivare, hur de kontrolleras, hur reglerna efterlevs och vilka konsekvenser som blir om reglerna bryts. Vi går igenom och repeterar hanteringen av analoga och digitala färdskrivare. Vi går igenom och  beskriver lagar och regler för yrkesmässig trafik och skoltrafik, gränsöverskridande transporter och transport av farligt gods.   Kursdagen avslutas med ett test för att säkerställa att kursen gett resultat. Därefter får samtliga godkända deltagare ett intyg, som styrker att kursdeltagaren blivit godkänd för de specifika delmål delkurs 5 innehåller.

Delkurs 5 är 8 timmar och pågår normalt mellan 8:00-17:00 (vardag).

 • Företagsanpassad kursdag: 10.500 SEK/dag (exkl.moms) * 
 • Enskild kursplats: 1.300 SEK/deltagare (inkl. moms) Lunch och kursmaterial ingår i priset.     

Vill du fråga något eller anmäla dig till någon eller flera delkurser på YKB fortbildning?

Vänligen kontakta:

Anna Ståhl, Utbildningsledare

t: 0709-311032

e: anna.stahl@nettbuss.se

*Priset gäller för grupp med max 12 deltagare /grupp. Kursmaterial ingår i priset. Beställaren tillhandahåller kurslokal och ev. lunch. 

Kontakt

Vi ser fram emot att prata med dig om Vy Buss YKB fortbildning, att svara på dina frågor och se vad som kan passa dig. Hör av dig till oss så går vi igenom dina önskemål och återkommer med offert om så önskas. 

Anna-Ståhl, Utbildningsledare

t: 0709-311032

eanna.stahl@vy.se