Delkurs 1

Konflikthantering, lastning och trafiksäkerhet. Bussbranschens organisation och villkor. pictgram-säkerhetsbälte.png

Att kunna bedöma och hantera krissituationer.

Att ombesörja en lastning och samtidigt uppfylla säkerhetskraven.

Att känna till ekonomiska villkor för persontransporter på väg och organisation av marknaden.

Under delkurs 1 går vi igenom vad en hotsituation är, hur man förhindrar en konflikt samt hur man hanterar och löser en konflikt om den uppstår. Vi resonerar om vilka krafter som påverkar fordonets stabilitet och hur det påverkar trafiksäkerheten. Vi pratar om fordonets nyttolast, vikten av grundläggande lastsäkringsmetoder och konsekvenser av överlast. Vi tittar på hur bussbranschen är organiserad, vilka olika transportsätt för persontransporter som finns, hur transportlagen skiljer sig åt och vilka konkurrensfördelar som bussen har.Kursdagen avslutas med ett test för att säkerställa att kursen gett resultat. Därefter får samtliga godkända deltagare ett intyg, som styrker att kursdeltagaren blivit godkänd för de specifika delmål delkurs 1 innehåller.

 Delkurs 1 är 8 timmar och pågår normalt mellan 8:00-17:00 (vardag).

  • Företagsanpassad kursdag: 10.500 SEK/dag (exkl.moms) *

  • Enskild kursplats: 1.300 SEK/deltagare (inkl. moms) Lunch och kursmaterial ingår i priset. 

Vill du fråga något eller anmäla dig till någon eller flera delkurser på YKB fortbildning?

Vänligen kontakta:

Anna Ståhl, Utbildningsledare

t: 0709-311032

e: anna.stahl@nettbuss.se


*Priset gäller för grupp med max 12 deltagare /grupp. Kursmaterial ingår i priset. Beställaren tillhandahåller kurslokal och ev. lunch.