Delkurs 2

Optimerad bränsleförbrukningpicogram-2.png

Att ansvara över sitt körande innebär även att ansvara över utsläppen. 

Att köra sparsamt ger inte bara fördelar för naturen, haven och luften.

Den minskade bränsleförbrukningen ger dessutom positiva förändringar för ekonomin. Under delkurs 2 går vi igenom och diskuterar bränsleförbrukning, fordonsslitage och miljö i relation till bussens/motorns:

 - Vridmomentsdiagram

- Prestandakurvor

- Förbrukningskurvor

- Optimala varvtalsområden

Vi fördjupar oss i optimerad bränsleförbrukning och pratar om vad man kan göra för att köra sparsamt och uppnå en hållbar förändring. Kursdagen avslutas med ett test för att säkerställa att kursen gett resultat. Därefter får samtliga godkända deltagare ett intyg, som styrker att kursdeltagaren blivit godkänd för de specifika delmål delkurs 2 innehåller.

Delkurs 2 är 8 timmar och pågår normalt mellan 8:00-17:00 (vardag).

  • Företagsanpassad kursdag: 10.500 SEK/dag (exkl.moms) *

  • Enskild kursplats: 1.300 SEK/deltagare (inkl. moms) Lunch och kursmaterial ingår i priset.

 

Vill du fråga något eller anmäla dig till någon eller flera delkurser på YKB fortbildning?

Vänligen kontakta:

Anna Ståhl, Utbildningsledare

t: 0709-311032

e: anna.stahl@nettbuss.se

*Priset gäller för grupp med max 12 deltagare /grupp. Kursmaterial ingår i priset. Beställaren tillhandahåller kurslokal och ev. lunch.