Delkurs 3

 L-ABCDE och brandövning. Ergonomi och hälsa.pictogram-3.png

Att kunna bedöma och hantera krissituationer vid olycka/sjukdomstillstånd. 
Att vara medveten om vikten av fysisk och psykisk förmåga.

Delkurs 3 är en teoretisk utbildning med praktiska övningar på första hjälpen och hjärt- och lungräddning. På Nettbuss L-ABCDE-kurs får förarna den kunskap som faktiskt kan rädda liv. Förarna lär sig skillnaden på den hjälp som ska ges till vuxna resp. den som ska ges till barn. I vår brandövning går vi igenom och diskuterar förutsättningar för brand, orsaker till bränder, brandförloppet, brandskydd, agerande vid brand och grundläggande principer för hur en olycksrapport skall utformas. Sedan får förarna göra praktiska övningar med pulversläckare, brandsläckning av docka och öva på utrymmning av buss. 

Under delkurs 3 går vi även igenom och diskuterar vikten av god hälsa och hur man kan sitta, bära och lasta på ett mer ergonomiskt och bättre sätt. Mår man bättre gör man ett bättre jobb.

Kursdagen avslutas med ett test för att säkerställa att kursen gett resultat. Därefter får samtliga godkända deltagare ett intyg, som styrker att kursdeltagaren blivit godkänd för de specifika delmål delkurs 3 innehåller. 

Delkurs 3 är 8 timmar och pågår normalt mellan 8:00-17:00 (vardag).

  • Företagsanpassad kursdag: 12.500 SEK/dag (exkl.moms) *

  • Enskild kursplats: 1.800 SEK/deltagare (inkl. moms) Lunch och kursmaterial ingår i priset. 

 

Vill du fråga något eller anmäla dig till någon eller flera delkurser på YKB fortbildning?

Vänligen kontakta:

Anna Ståhl, Utbildningsledare

t: 0709-311032

e: anna.stahl@nettbuss.se

*Priset gäller för grupp med max 12 deltagare /grupp. Kursmaterial ingår i priset. Beställaren tillhandahåller kurslokal och ev. lunch.