Delkurs 4

 Kundservice och kundbemötande. Företagets profil och varumärke.pictogram-4.png

Att kunna säkerställa passagerarnas säkerhet och bekvämlighet samt vara medveten om riskerna i trafiken och om arbetsrelaterade olyckor.
Att kunna uppvisa ett sådant beteende som bidrar till att företagets profil höjs.

Vi resonerar om vad man som förare kan göra för att stärka relationen till resenärerna. Vi pratar om att vara medveten om att allt man som förare gör och säger sätts i relation till varumärket. Vi diskuterar hur vi på bästa sätt kommunicerar med resenärerna och hanterar resenärer med speciella behov. Vi pratar om olycksstatistik och hur hanterar vi konflikter mellan säker körning och andra förpliktelser. Vi pratar också om vad som kan bidra till att företagets profil höjs och hur vi agerar för att lyfta statusen på föraryrket och branschen Kursdagen avslutas med ett test för att säkerställa att kursen gett resultat. Därefter får samtliga godkända deltagare ett intyg, som styrker att kursdeltagaren blivit godkänd för de specifika delmål delkurs 4 innehåller.

Delkurs 4 är 8 timmar och pågår normalt mellan 8:00-17:00 (vardag).

  • Företagsanpassad kursdag: 10.500 SEK/dag (exkl.moms) *

  • Enskild kursplats: 1.300 SEK/deltagare (inkl. moms) Lunch och kursmaterial ingår i priset. 

 

Vill du fråga något eller anmäla dig till någon eller flera delkurser på YKB fortbildning?

Vänligen kontakta:

Anna Ståhl, Utbildningsledare

t: 0709-311032

e: anna.stahl@nettbuss.se 

*Priset gäller för grupp med max 12 deltagare /grupp. Kursmaterial ingår i priset. Beställaren tillhandahåller kurslokal och ev. lunch.