Delkurs 5

 Lagar och regler. Smuggling.pictogram-5.png

Att känna till bestämmelser för persontransporter, sociala förhållanden och bestämmelser inom vägtransportsektorn samt kunna förebygga brottslighet och människosmuggling.

Under delkurs 5 går vi igenom och diskuterar syftena med lagar och regler, kör- och vilotider och färdskrivare, hur de kontrolleras, hur reglerna efterlevs och vilka konsekvenser som blir om reglerna bryts. Vi går igenom och repeterar hanteringen av analoga och digitala färdskrivare. Vi går igenom och  beskriver lagar och regler för yrkesmässig trafik och skoltrafik, gränsöverskridande transporter och transport av farligt gods.   Kursdagen avslutas med ett test för att säkerställa att kursen gett resultat. Därefter får samtliga godkända deltagare ett intyg, som styrker att kursdeltagaren blivit godkänd för de specifika delmål delkurs 5 innehåller.

Delkurs 5 är 8 timmar och pågår normalt mellan 8:00-17:00 (vardag).

  • Företagsanpassad kursdag: 10.500 SEK/dag (exkl.moms) *

  • Enskild kursplats: 1.300 SEK/deltagare (inkl. moms) Lunch och kursmaterial ingår i priset.     

 

Vill du fråga något eller anmäla dig till någon eller flera delkurser på YKB fortbildning?

Vänligen kontakta:

Anna Ståhl, Utbildningsledare

t: 0709-311032

e: anna.stahl@nettbuss.se

*Priset gäller för grupp med max 12 deltagare /grupp. Kursmaterial ingår i priset. Beställaren tillhandahåller kurslokal och ev. lunch.