Särskilda resevillkor

Från och med den 1 april 2016 gäller särskilda resevillkor för linjer som är kortare än 15 mil. Dessa resevillkor säger att du som resenär har rätt till prisavdrag enligt följande: 
 
50% av biljettpriset i de fall förseningen uppgår till mer än 20 min
75% av biljettpriset i de fall förseningen uppgår till mer än 40 min
100% av biljettpriset i de fall förseningen är över 60 min
 
Du som resenär har rätt till ersättning ifall turen förväntas bli mer än 20 minuter sen för skäliga kostnader, upp till 1/40 av prisbasbeloppet, ifall du istället väljer att ta taxi eller egen bil. Om du som resenär inte begär ersättning för transport med annat fordon får du istället prisavdrag enligt ovan, om resan faktiskt blir försenad till slutdestinationen. Du kan se på din biljett om din resa innefattas i de särskilda resevillkoren. Biljetten har då symbolen som visas nedan.

särskilda-resevillkor-liten.png