Bonussystem

flicka-glass-beskuren.pngSom Premiummedlem får du bonus på varje resa. Glöm inte att logga in på ditt konto innan du köper din biljett!

När medlem rest för 500-999 kronor på tre kalendermånader erhåller medlem 3 % av det belopp som överstiger 500 kronor som ett tillgodohavande.
När medlem rest för 1000-2999 kronor på 3 kalendermånader erhåller medlem den ovanstående intjänade bonusen samt 5 % av det beloppet som överstiger 999 kronor, som ett tillgodohavande.
När medlem rest för över 3000 kronor på 3 kalendermånader erhåller medlem den ovanstående intjänade bonusen samt 10 % av beloppet som överstiger 3000 kronor, som ett tillgodohavande.

Du måste vara inloggad på ditt Premiumkonto när du köper biljetten för att den skall vara bonusgrundande. För att resan skall vara bonusgrundande måste också avgångstiden passerat. Poängen sammanställs var tredje månad och saldot sätts då automatsikt in som ett tillgodohavande på Premiumkontot.