Bra Miljöval

Resor med Nettbuss Bus4You är märkta med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Naturskyddsföreningen skriver att en resa märkt med Bra Miljöval ger låg klimatpåverkan och begränsade utsläpp av hälsoskadliga ämnen. Miljömärkningen ställer krav både på utsläpp från själva fordonet och från produktionen av elen eller bränslet som används för att driva fordonen. Det blir helt enkelt så mycket resa för så lite energi som möjligt. Men det räcker inte med det. Företag ska också investera pengar i konkreta miljöförbättrande projekt – som till exempel kan handla om att göra resorna ännu energisnålare i framtiden. När du väljer en resa som är märkt med Bra Miljöval minimerar du din miljöpåverkan.

Vi jobbar hårt för att vi alltid ska ha så stor andel som möjligt av förnybart bränsle i våra tankar. Har vi möjlighet att tanka HVO så gör vi det. HVO (hydrerad vegetabilisk olja) är ett helt förnybart bränsle som tillverkas av restprodukter från skog, slakteri eller växtriket. Att tanka HVO reducerar fossila växthusgaser med upp till 90% jämfört med fossil diesel. När vi inte har möjlighet att tanka HVO tankar vi Preem Evolution Diesel, som består av upp till 50% förnybar råvara. Preem Evolution Diesel är gjord på till nästan hälften tallolja (HVO) som är en restprodukt från skogsindustrin. Målet är att alltid hitta det bästa bränslet, för att göra miljöpåverkan så liten som möjligt. Resor med Nettbuss Bus4You är märkta med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval, och våra bussar har Euro-6 motorer med den bästa avgasreningen.

Tack för att du väljer att resa med oss och därmed bidrar till en hållbar utveckling!

bra miljöval.png