Kundkategorier

Barn 0-6 år

Barn 7-15 år      

Ungdom 16-25 år

Student

Vuxen 26-64 år

Senior 65 år +

Samtliga resenärer skall ha ett giltigt färdbevis. Det skall visas vid ombordstigning och behållas under hela resan. Samtliga resenärer skall ha giltigt färdbevis. Färdbeviset skall visas för föraren vid ombordstigning och behållas under hela resan. Vid köp av rabatterad resa skall ålder kunna styrkas med giltig legetimation, och studier skall kunna styrkas med giltigt studentkort tillsammans med giltigt legetimation. Detta skall kunna styrkas hela resan. De studentkort vi accepterar hittar du här.

kundkategori.png