ID-kontroll - ID control

Alla som reser med Nettbuss Express och Nettbuss Bus4You till och från Sverige måste kunna visa en giltig ID-handling. Regeringen har beslutat att ID-kontrollen kommer att skötas av transportörerna, vilket i vårt fall är föraren för den aktuella avgången eller annan personal utsedd av Nettbuss. Kontrollen kommer att genomföras innan ombordstigning sker.
 
Samtliga resenärer på biljetten skall visa giltig ID-handling. Barn under 18 år är undantagna regeln om de reser tillsammans med en förälder som kan uppvisa giltig ID-handling. Den eller de personer som inte kan visa giltig ID-handling innan ombordstigning får dessvärre inte lov att resa. Biljetten gäller endast från den hållplats som biljetten är köpt för. För att undvika förseningar ber vi dig komma i god tid, senast 15 minuter innan avgång, och ha din biljett och ID-handling redo.

Exempel på ID-handlingar som vi godkänner är följande;
Svenska handlingar: Svenskt pass, Svenskt nationellt ID-kort, Svenskt körkort, SvensktSIS-märkt ID-kort eller ID-kort utfärdat av statlig myndighet. Nordiska handlingar: Pass, Nationellt ID-kort eller annan jämförbar handling under förutsättning att den innehåller fotografi och uppgift om identitet. 
Observera att norskt bankkort ej är giltigt som ID-handling.
Handlingar utfärdade i EU/EES och övriga världen: Pass.

All people traveling with Nettbuss Express and Nettbuss Bus4You to and from Sweden will need to provide a valid identification document upon entering the bus. This is due to a government legislation. The control will be conducted by the driver, or other personnel appointed by Nettbuss, before boarding the bus.
Every passenger listed on the ticket must have a valid form of identification. Children under the age of 18 are excused when traveling with a parent, providing that that the parent shows valid ID. The person or persons who are unable to provide valid identification before boarding the bus will not be allowed to travel. The ticket is only valid from the bus stop listed on the ticket. To avoid delays you need to be in place no later than 15 minutes before departure, having your ID and ticket ready.

Examples of ID documents which we agree are as follows;
Swedish documents: Swedish passports, Swedish national ID-card, Swedish driving license, Swedish ID-card marked with SIS or ID-card issued by the state authority.
Nordic documents: Passport, national ID-card or other document provided it contains the photograph and details of the identity. Norweigian card issued from the bank is not valid.
Documents issued in the EU/EEA and rest of the world: Passport. 

pass-banner.png