Reklamera resa

Reklamationer skall framföras skriftligen, senast tre (3) månader efter avslutad resa.
Reklamationer skickas via e-post till: info@nettbuss.se

eller per post till:

Nettbuss Express AB
40502 Göteborg

Eventuell ersättning utgår endast i form av tillgodohavande på Nettbuss express och Nettbuss Bus4You. Kontant ersättning utgår ej. Ersättning för förlorad arbetsförlust utgår ej. Eventuella utlägg för taxiresor eller andra transportmedel ersätts inte.

Reklamation skall innehålla en kortfattad redogörelse samt bokningsnummer från den aktuella resan. Samtliga inkomna e-mail besvaras.

Vi är tacksamma för dina åsikter, de gör att vi kan bli ännu bättre!