Trafiksäkerhet

 
För Nettbuss Travel AB är trafiksäkerhet den viktigaste kvalitetsaspekten. Vi arbetar aktivt med att identifiera risker och minimera dessa. Nettbuss Travel innehar ett certifierat ledningssystem för trafiksäkerhet (ISO 39001:2012) som årligen genom revision kontrolleras av extern revisor från ett ackrediterat certifieringsorgan.

- Samtliga bussar är utrustade med säkerhetsbälten på alla platser. Vi uppmanar alltid till användning av dem, både för den egna säkerheten, för medresenärernas säkerhet och för att det är ett lagkrav i Sverige, Norge och Danmark.
- Motorn är utrustad med ett sprinklersystem som omedelbart kväver elden om det värsta inträffar.
- Bussarna genomgår Setra respektive Scanias serviceprogram.
- Våra förare genomgår regelbundna läkarundersökningar och utbildningar i hjärt-lungräddning och brandskydd.
- Bussarna är utrustade med alkolås.
- Under vintertid körs våra bussar med vinterdäck på alla däck. Vi har även däck med mönsterdjup som är djupare än vad lagen kräver.

Detta tillsammans med våra förares lugna körning och behagliga uppträdande gör att du kommer att uppleva en trygg och bekväm resa.
Klicka gärna nedan och läs vårt trafiksäkerhetscetifikat.

nettbuss travel ab, trafiksäkerhetscertifikat.pdf Nettbuss Travel AB, Trafiksäkerhetscertifikat.pdf

Nettbuss Trafiksäkerhetspolicy

 

trafiksäkerhet.png