Trafiksäkerhet

 
För Nettbuss Travel är trafiksäkerhet den viktigaste kvalitetsaspekten. Vi arbetar aktivt med att identifiera risker och minimera dessa. Nettbuss Travel innehar ett certifierat ledningssystem för trafiksäkerhet (ISO 39001:2012) som årligen genom revision kontrolleras av extern revisor från ett ackrediterat certifieringsorgan.

- Samtliga bussar är utrustade med säkerhetsbälten på alla platser.
- Motorn är utrustad med ett sprinklersystem som omedelbart kväver elden om det värsta inträffar.
- Bussarna genomgår Setra/Volvo/Scanias serviceprogram.
- Våra förare genomgår regelbundna läkarundersökningar och utbildningar i hjärt-lungräddning och brandskydd.
- Bussarna är utrustade med alkolås.
- Under vintertid körs våra bussar med vinterdäck.

Detta tillsammans med våra förares lugna körning och behagliga uppträdande gör att du kommer att uppleva en trygg och bekväm resa.
Klicka gärna nedan och läs vårt trafiksäkerhetscetifikat.

management system certificate.pdf management system certificate.pdf

Nettbuss Trafiksäkerhetspolicy

 

trafiksäkerhet.png