Våra bussar

I dagsläget trafikeras 10 stadslinjer plus en speciallinje i samband med evenemang, i staden av 48 gula bussar av märket MAN och Scania. Samtliga bussar är av låggolvstyp och går på miljöklassad diesel, etanol eller fordonsgas. Fler fordonsgasbussar kommer att köpas in. Alkolås finns installerade i samtliga bussar.

Bussarnas klargula färg med orange logotyp har blivit en del av stadsbilden i Gävle.