Trafikinformation

Här publicerar vi information om planerade trafikstörningar, hållplatsändringar och linjeomdragningar. Vi har INTE möjlighet att här lägga ut information som rör plötsliga trafikstörningar eller eventuella förseningar. Om din buss inte kommer, ber vi att få hänvisa till Trafikupplysningen på telefon
0771 - 9 10 10 9.