Priser/Kort

Från och med den 1 december gäller följande priser på Stadsbusslinjerna:

Enkelbiljett

Kundkategori Kontantpris enkelbiljett SMS-biljett
Vuxen 28 27
Barn* 14 13

*Gäller till och med dagen du fyller 20 år.

Tankkort

Antal resor Vuxen Barn*

Pris per resa
Vuxen/Barn

4 resor 100 kr 50 kr 25:00 / 12:50 kr
9 resor 200 kr 100 kr 22:22 / 11:11 kr
14 resor 300 kr 150 kr 21:43 / 10:72 kr
21 resor 400 kr 200 kr 19:05 / 9:53 kr
28 resor 500 kr 250 kr 18:52 / 9:26 kr
35 resor 600 kr 300 kr 17:14 / 8:57 kr

*Gäller till och med dagen du fyller 20 år.

30-dagarskort

Vuxen Ungdom*
710 kr 355 kr


Här kan du köpa Tankkort och 30-dagarskort:
I bussterminalens reception (GIII)
Direkten Kärnan
På bussen
 
Skaffa/ladda resekort över Internet. Besök Länstrafikens hemsida www.lanstrafiken-z.se.

Övrigt
Nattbusstaxa
: 40 kr kontantbetalning, 35 kr mobilbiljett.
Flygbusstaxa: 90 kr (barn 45 kr)
Mobil-biljett: Ladda ner appen MobiTime från din app-butik och följ anvisningarna. Kräver smartphone och att du registrerar dig första gången. Biljetten gäller i 70 minuter. Pris: 27 kr (vuxen), 13 kr (barn).
Kortavgift: 50 kr
Barn under 7 år: En betalande vuxen/barn får kostnadsfritt ta med två barn under 7 år, barn därutöver betalar barnpris.
Ensamåkande barn under 7 år betalar barnbiljett. Det blir allt vanligare att små barn reser ensamma. Tänk på att barnen måste kunna klara sig själva under resan. Föraren har ingen möjlighet att vara "förälder".
 
Du kan för närvarande tyvärr INTE betala med kontokort på våra bussar, med undantag för Flygbussen

Mer information om olika kort:

Elevkort

2017-06-14 16:06:20

 Läs mer »

Kortinformation

2017-06-14 16:06:20

 Läs mer »