Elevkort

Stadsbussarnas elevkort används av grundskole- och gymnasieelever som är berättigade resor Till/Från skolan inom stadsbussnätet. Elevkortet gäller för 2 resor per skoldag och är ej giltigt under lördagar, söndagar, helgdagar eller lov. Varje resa inkluderar övergång till annan tur inom 1 timme från resans start. Elevkortet är personligt. Administration av elevkorten sköts av respektive skola.

Fritidsmärke

Ett elevkort med grundgiltighet inom Östersunds tätort kan uppvärderas med ett s k Fritidsmärke. Med Fritidsmärket kan eleven åka obegränsat inom Östersunds tätort under terminen, observera att kortet inte kan användas utanför stadsbussnätet. Du uppvärderar ditt elevkort i bussterminalens receptionen.
Fritidsmärket gäller ej på Nattbussarna eller Flygbussen.

Priser Fritidsmärke höstterminen 2012

Vid köp - terminsstart 520 kr
Vid köp 1/10 390 kr
Vid köp 1/11 260 kr
Vid köp 1/12 130 kr