Tidtabeller

Höstens enskilda linjer kan visas eller laddas ner via länkarna nedan.

1. Odenskog - Körfältet - Centrum - Valla C och OMVÄNT

2. Lugnvik - Centrum - Odensala - (Torvalla C) och OMVÄNT

3. Centrum - Valla C - Frösö Kyrka - Frösö Läger och OMVÄNT

4. Torvalla - Centrum - Härke (Frösö Läger) och OMVÄNT

5. Centrum - Frösötornet - Frösö Zoo - Centrum och OMVÄNT

6. Torvalla C - Centrum - Solliden och OMVÄNT

8. Solliden - Centrum - Tegelplan - Solliden och OMVÄNT

9. (Valla C) - Lövsta - Centrum - Odenskog och OMVÄNT

--. Extra sön- och helgdagstrafik

Industritrafik - Lugnvik

14. Norra Storlienvägen - Tysjövägen Industriområde - Stolpvägen - Nifsåsvägen - Storlienvägen - Sjukhuset (Fältjägargränd) - Centrum

15. Norra Storlienvägen - Tysjövägen - Kännåsvägen - Ställverksvägen - Nifsåsvägen - Storlienvägen - Rådhusgatan - Sjukhuset (Fältjägargränd) - Centrum

Nattbusstrafik

21. Centrum hpl A - Kyrkgatan - Färjemansgatan - Bergsgatan - Smedjegatan - Fjällgatan - Fritzhemsgatan - Mällbyvägen - Konvaljevägen - Lövstavägen - Mjällevägen - Önevägen - Vallsundsvägen - Peterson-Bergers-Väg - Stockevägen - Rödövägen - Snorres väg - Vallsundsvägen - Önevägen - Frösövägen - Färjemansgatan - Kyrkgatan - Centrum

22. Centrum hpl B - Kyrkgatan - Gunder Häggs väg - Trondheimsvägen - Södra Åsvägen - hpl Lugnviks C - Bussgata - Mjölnargränd - Östersemsvägen - hpl Östersem - Semsåvägen - Södra Åsvägen - Trondheimsvägen - Gunder Häggs väg - Kyrkgatan - Centrum.

24. Centrum hpl C - Kyrkgatan - Gränsgatan - Stuguvägen - Krondikesvägen - hpl Blomängen - Tegelbruksvägen - Körfältsvägen - Reveljen - Inspektörsvägen - Montörvägen - hpl Stallvägen - Fagerbacken - Odensalagatan - hpl Marielundskyrkan - Krondikesvägen - Opevägen - Odenskogsvägen - hpl Nitvägen - bussgatan till Ö Odensala - Tranbärsvägen - Lillsjövägen - hpl Storsjöskolan - Opevägen - Fäboleden - hpl Gräftågränd - hpl Smällhögvägen - bussgata - Timmervägen - Torvalla C - Linje 4:s färdväg till hpl Rapsv. -hpl Rapsvägen åter mot Centrum.

 

Ladda ner höst/vintertabellen i sin helhet.

Teckenförklaring

ändhållplats.pngValla Centrum
   Ändhållplats varifrån avgångstiden anges.
Tvärågrändhållplats.png
  Hållplats
hållplats med beräknad restid.pngGräftågränd
   Hållplats med beräknad restid från ändhållplats 
   i minuter
Arkeologivägenendast hållplats vid färd från centrum.png
   Endast hållplats vid färd från Centrum.
Torgbrinkenendast hållplats vid färd mot centrum.png
   Endast hållplats vid färd mot Centrum.
Centrumändhållplats.png
   Ändhållplats

* OBS! Restidsangivelserna är beräknade cirkatider, ej garanterade avgångstider.

X = Platsen trafikeras och bussen stannar för på- och avstigning

- = Platsen trafikeras ej.

Vårt linjenät

Klicka här för att se mer information >>