Linjenät

ALLA BUSSAR GÅR VIA CENTRUM

Stadsbussarnas linjenät består av 9 huvudlinjer (se karta nedan), nattbusstrafik, extra söndag- och helgdagstrafk samt en flygbusslinje.

Flygbussens färdväg
Nattbussens färdväg

Karta över huvudlinjerna:
sbo_2012_linjekarta.jpg

Ladda ner linjenätet som en pdf.