Bra att veta

Bra att veta presenteras som rubriker i alfabetisk ordning.
Förhållanden förändras över tid, vilket naturligtvis kan påverka innehållet nedan. Den här texten är dock alltid uppdaterad.

Bagage

Bagage får tas med så mycket du kan bära – förutsatt att det finns plats i bussen och att inte någon besväras.
Cykel eller spark får inte tas medpå bussen.

Barn/ungdom

En betalande vuxen/ungdom från7 år får kostnadsfritt ta med två barn under 7 år.
Barn/ungdombetalar ungdomspris t.o.m. den dagen du fyller 20 år.
Ensamåkande barn under 7 år betalar ungdomsbiljett.
Vid tveksamhet om ålder ska legitimation kunna uppvisas, annars betalas vuxenbiljett.

Barnvagnar

Förare av barnvagn åker utan avgift under förutsättning att barnet sitter i vagnen under hela färden. Du får ta med dig 2 barn utan avgift inkl. barn i barnvagn. Barn därutöver betalar ungdomspris. Vagnen tas in via den bakre dörren. Av säkerhetsmässigaskäl, får i mån av plats, max 3 hjulförsedda fordon finnas i bussen samtidigt.

Djur

Hundar och andra mindre husdjur får följa med kostnadsfritt, om de inte medför olägenheter för andra resenärer. Av hänsyn till allergiker reser pälsdjur i bakre delen av bussen.

Flygbuss

Information om Flygbusstrafiken hittar du genom att klicka här 

Force Majeure

Nettbuss Stadsbussarna AB upprätthåller trafik enligt gällande tidtabell utom vid force majeure-situation, det vill säga omständighet utanför trafikföretagets kontroll.

Förlorat eller skadat kort

Om du värdesäkrat ditt kort och förlorar detta kan kortet spärras och du får tillbaka de dagar/resor som finns kvar minus 50 kr i kortavgift. Förlorat (ej värdesäkrat) eller skadat kort ersätts ej. Du värdesäkrar ditt kort påwww.stadsbussarna.se

Giltig biljett

Den som reser utan giltig biljett får betala 500 kronor i kontrollavgift. Särskilda kontrollanter gör regelbundet biljettkontroller på bussarna.

Glass, korv och drycker

Det är inte tillåtet att äta glass, korv eller annan mat/dryck ombord på bussen.

Helgtrafik

Alla röda dagar kör vi söndagstrafik. Midsommarafton kör vi lördagstrafik.

Information

Om tider och priser ring 0771-100 110. Se även www.stadsbussarna.se

Kvarglömt gods

Frågor om kvarglömt gods på stadsbussarna, telefon
063-16 12 40. Vardagar 9.00 – 11.30.

Följeslagare

Betalar via färdtjänstkort. Medresenär betalar som vanligt på bussen.

Nattbussar

Nattbusstrafik tillämpas på fredagar och lördagar 23.30 – 02.30. Nattbusstaxa är 35 kronor kontant eller sms-biljett 30 kronor, endast enkelbiljetter.

Reservation för förändringar

Linjesträckning, turtäthet och priser kan av olika skäl förändras under tidtabellens giltighet. Nettbuss Stadsbussarna AB informerar självfallet via hemsida/annons vid sådana händelser.

Restid

Emellanåt orsakar vädret och/eller trafiksituationen i övrigt att bussen blir försenad. De restider som angesi tidtabellerna är ungefärliga.

Rullskridskor/inlines

Det är inte tillåtet att använda rullskridskor/inlines eller liknande ombord på bussarna.

Rullstol

Tas in genom bakre dörr, kunden betalar biljett (färdtjänst, enkel eller kort). Rullstolen placeras av säkerhetsskäl med ryggen mot färdriktningen.

Växling

Betala gärna med jämna pengar! Föraren kan växlaupp till 100 kr vid köp av biljetteroch kort.

Övergång

En timmes övergång, räknat från resans start, gäller för byte mellan bussar inom stadsbusstrafiken. För byte från landsortsbuss till stadsbuss gäller en timme från ankomst till Östersund.