Våra bussar

I dagsläget trafikeras 9 linjer i staden av 30 gula bussar av märket Scania Samtliga bussar är av låggolvstyp och går på miljöklassad diesel, etanol eller fordonsgas. Fler fordonsgasbussar kommer att köpas in. Alkolås finns installerade i samtliga bussar.

Bussarnas klargula färg med orange logotyp har blivit en del av stadsbilden i Östersund.