Info om Corona Läs mer

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen av vår webbsida. 

Läs mer om cookies >>

Resevillkor för stadsbussarna i Östersund

"Bra att veta om stadsbussarna i Östersund" presenteras som rubriker i alfabetisk ordning. Förhållanden förändras över tid, vilket kan påverka innehållet nedan. Den här texten uppdateras regelbundet och anpassas efter förändringarna.

Bagage
Bagage får tas med så mycket du kan bära – förutsatt att det finns plats i bussen och att inte någon besväras.
Cykel eller spark får inte tas med på bussen.
Du kan ta med dig skidor och stavar på bussen om de ligger i ett fodral alternativt väl ihopsatta med tex kardborrband.
 
Barn/ungdom
En betalande vuxen/barn från 7 år får kostnadsfritt ta med två barn under 7 år.
Barn/ungdom betalar barnbiljett t.o.m. den dagen hen fyller 20 år. Ensamåkande barn under 7 år betalar barnbiljett.
Vid tveksamhet om ålder ska legitimation kunna uppvisas, annars betalas vuxenbiljett.

Ungdomskort
Gäller endast skolungdom och kan ej köpas.
Ungdomskortet gäller från 1 januari det år barnet fyller 6 år t.o.m. 31 december det år ungdomen fyller 19 år.

Läs gärna mer om ungdomskort:
https://ltr.se/biljetter-priser/ungdomskort/ 

Barnvagnar
Resenär med barnvagn åker utan avgift under förutsättning att barnet/barnen sitter i vagnen under hela färden. Du får ta med dig totalt 2 barn utan avgift. Barn därutöver betalar ungdomspris. Vagnen tas in via den bakre dörren. Av säkerhetsmässiga skäl får, i mån av plats, max 3 hjulförsedda ekipage finnas i bussen samtidigt.

Djur
Hundar och andra mindre husdjur får följa med kostnadsfritt, om de inte medför olägenheter för andra resenärer. Av hänsyn till allergiker reser pälsdjur i bakre delen av bussen.
 
Flygbuss
Information om flygbusstrafiken i Östersund hittar du här>>.

Force Majeure
Vy Buss AB upprätthåller trafik enligt gällande tidtabell utom vid force majeure-situation, det vill säga omständighet utanför trafikföretagets kontroll. Se vidare "Förseningsersättning".
 
Förlorat eller skadat kort
Om du värdesäkrat ditt kort och förlorar detta kan kortet spärras och du får tillbaka de dagar/resor som finns kvar. Du behöver dock köpa ett nytt kort à 50 kr. Förlorat (ej värdesäkrat) eller skadat kort ersätts ej. Du värdesäkrar ditt kort på sidan Värdesäkra ditt kort (Länstrafiken).
 
Giltigt färdbevis
Den som reser utan giltigt färdbevis får betala 1 200 kronor i kontrollavgift. Särskilda kontrollanter gör regelbundet kontroller av färdbevis på bussarna.

Glass, korv och drycker
Det är inte tillåtet att förtära glass, korv eller annan mat/dryck ombord på bussen.
 
Helgtrafik
Alla röda dagar kör vi söndagstrafik. Midsommarafton kör vi lördagstrafik.
 
Information
Om tider och priser ring 0771-100 110. 
 
Kvarglömt gods
Frågor om kvarglömt gods på stadsbussarna, telefon 063-16 12 40. Vardagar 09.00 – 12.00. Du hämtar upphittat gods i BussReceptionen på Gustav III:s Torg i centrum. BussReceptionen öppen helgfria vardagar kl 10-16.
 
Följeslagare
Betalar via färdtjänstkort. Medresenär betalar som vanligt på bussen.

Förseningsersättning
Om du p g a av oss blir mer än 20 minuter försenad kan du ha rätt till förseningsersättning. Läs mer om villkoren här.

Mobilbiljett
Du som har en smartphone eller en mobiltelefon med Java kan köpa mobilbiljett med hjälp av appen MobiTime/Länstrafikens app. Första gången du använder tjänsten registrerar du betalningssätt: betalkort och/eller faktura. Detta görs via appen.
Biljetten ska finnas i telefonen när du stiger på bussen.
 
Nattbussar
Nattbusstrafik tillämpas på fredagar och lördagar 23.30 – 02.30 eller när annat sägs. Ordinarie biljetter och taxor gäller sedan 1 december 2015. Ungdomskortet gäller ej på nattbussarna.

Nattstopp
Åker du ensam efter klockan 22.00 har du möjlighet att kliva av bussen mellan två ordinarie hållplatser. För att utnyttja denna möjlighet säger du till föraren vid påstigning. Det är dock förarens sak att göra en bedömning om det är trafiksäkert.
 
Reservation för förändringar
Linjesträckning, turtäthet och priser kan av olika skäl förändras under tidtabellens giltighet.

Restid
Emellanåt orsakar vädret och/eller trafiksituationen i övrigt att bussen blir försenad. De restider som anges i tidtabellerna är ungefärliga.
 
Rullskridskor/inlines
Det är inte tillåtet att använda rullskridskor/inlines eller liknande ombord på bussarna.
 
Rullstol
OBS! För närvarande kan vår personal inte vara behjälplig ute i bussen eller utanför bussen. Detta p g a av rådande omständigheter.
Rullstol tas in genom bakre dörr, kunden betalar biljett (färdtjänst, enkel eller kort). Samtliga bussar i stadstrafiken har låg av- och påstigning samt nigning och ramper.
Föraren skall rikta särskild uppmärksamhet mot resenärer med funktionsnedsättning så de kommer säkert på plats. 
För att din rullstol ska få följa med så får totallängden vara max 120 cm och totalbredden (mätt på bredaste stället) vara max 70 cm. Vikten för dig och ditt hjälpmedel får inte överstiga 300 kg. Rullstolen ska placeras på avsedd plats och fästanordningarna ska användas.
Av säkerhetsskäl kan vi max ta ombord 3 hjulförsedda fordon samtidigt. OBS Bara en rullstol kan följa med och förses med fästanordning
Permobiler och el-mopedscootrar: Om du har en eldriven rullstol/permobil och den klarar av kraven på längd/bredd/vikt så är du välkommen ombord på bussen. 3 eller 4-hjuliga elmopeder/scootrar med styre är instabila fordon som inte kan tas med i bussen på ett trafiksäkert sätt.

Skidor och skridskor
Du kan ta med dig skidor och stavar på bussen om de ligger i ett fodral alternativt väl ihopsatta med tex kardborrband.
 
Övergång
En timmes övergång, räknat från resans start, gäller för byte mellan bussar inom stadsbusstrafiken. För byte från landsortsbuss till stadsbuss gäller en timme från ankomst till Östersund. För mobilbiljett gäller 90 minuter.