Hållplatsarbetet klart Västbyggebyvägen

Hållplatserna Sågvreten och Tröskverksvägen dras in från och med 10 november med undantag för (skol)turerna från Sandviken kl 07.15 och från Maxim kl 14.35.
Den nya hållplatsen Västbyggebyvägen -  i vardera riktningen - ersätter de två förstnämnda hållplatserna under övriga turer.