Invigning av Gavlehovshallen

Dagen till ära sätter vi in extrabussar mellan Centrum och Gavlehov.

Mellan klockan 10.35 och 15.05 avgår buss nr 3 varje kvart från hållplats F på Nygatan mot Gavlehov.
Därefter kör vi ordinarie söndagstrafik, det vill säga en gång i halvtimmen.

Från Gavlehov kör vi med kvartstrafik mellan klockan 11.50 och 16.50 till Centrum. Övriga tider kör vi ordinarie söndagstrafik.

Läs mer om vad som händer på plats http://www.gavle.se/Gavlehov-arenaby/Invigning-Gavlehovshallen/

Vi se på Linje 3!