Tillfälliga hållplatser under Stadsfesten

Här hittar du en karta i pdf-format över tillfälliga hållplatser i Gävle Centrum 6-12 augusti.