Utökad trafik i höst

Från och med den 22 augusti inför vi en helt ny linje, Linje 17, som kommer att gå till Hemlingbystugan alla dagar i veckan mellan kl 09 och 14.

I höst utökar vi dessutom trafiken på Linje 15 med turer även på helger och fler kvällsturer.

Linje 3 kommer att få en delvis ny sträckning mellan Stigslund och Norrtull, när linjen börjar trafikera Gavlehov.

Den sistnämnda förändringen påverkar hållplatserna Marielund, Joakim Backe och Vattenverket.

Den nya sträckningen innebär att fler får möjlighet att ta sig till Gävle Sjukhus (hållplats Blåsåsen) och att Prolympia, Gävletravet, Gunder Hägg stadion, GTK-hallen, Gavlerinken och Gavlevallen får en direktlinje med täta avgångar.

Förändringar gäller som sagt från och med höst/vintertidtabellen den 22 augusti.