På väg mot ett grönare Gävle


Inom Nettbuss Stadsbussarna AB strävar vi hela tiden efter att minska vår miljöpåverkan.
I Gävle kallar vi det "På väg mot ett grönare Gävle".

Fossilfria bränslen
Våra 56 bussar som rullar inom stadstrafiken i Gävle drivs med HVO eller fordonsgas. HVO är ett fossilfritt bränsle som lämpar sig för den typ av motorer som våra MAN-bussar är utrustade med.
Av de 56 bussarna drivs 15 med fordonsgas från biogasanläggningen i Gävle.

Sedan år 2015 är vi miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14 001. Bland mycket annat innebär det att våra förare regelbundet kontrollerar sin egen "körstil" i syfte att påverka bränsleförbrukningen - och därmed utsläppen - nedåt.

Fossilfritt år 2015 - och år 2016
Under år 2015 körde vi över 4 000 000 kilometer helt fossilfritt - det motsvarar cirka 100 varv runt jorden. När år 2016 är till ända har vi kört ytterligare cirka 100 varv runt jorden fosilfritt.

Fjärilspriset
År 2015 instiftade vi ett lokalt miljöpris som delas ut till en person eller ett företag som gör det möjligt för fler att ta ett steg mot ett grönare Gävle.
Första året gick priset till Peter Ågren som driver restaurangen och butiken Gävligt Gott i Gävle.
År 2016 gick priset till Gefleortens Mejeriförening med följande motivering:

Genom att lyfta fram det närproducerade i ord och handling, genom att koppla det globala till det lokala i tänkvärda
reklamkampanjer, gör Gefleortens Mejeriförening det möjligt för fler att ta steget mot ett grönare Gävle!

Störst insats gör du
Den allra största insatsen som vi inom Nettbuss Stadsbussarna kan göra för en hållbar framtid gör vi tillsammans med dig och alla andra som behöver ta sig någonstans i stan.
Om valet står mellan bussen eller bilen till jobbet, skolan och fritidsaktiviteterna, vinner vår miljö varje gång du väljer bussen.
 
Ur vår Miljöpolicy:

"Vårt miljöarbete syftar till en minskad resursförbrukning vilket innebär minskade utsläpp till luft, mark och vatten.
 
För att leva upp till detta måste vi:
• Engagera alla medarbetare i miljöarbetet genom utbildning och information
• Följa och utvärdera ny teknik
• Varje år utvärdera vår miljöpåverkan samt följa upp och sätta nya mål för våra betydande miljöaspekter"