Tidtabeller för stadsbussarna Gävle

Här nedan finner Du tidtabellerna som gäller 21 augusti 2017 - 17 juni 2018. Under respektive linje ligger sommartabellen som börjar gälla 18 juni.

 Höst_Linje 1 Valbo - Bomhus och omvänt.pdf
 Sommar_Linje 1 Valbo - Bomhus och omvänt.pdf

 Höst_Linje 2 Sätra - Andersberg och omvänt.pdf
 Sommar_Linje 2_Sätra - Andersberg och omvänt.pdf

 Höst_Linje 3 Hille - S Bomhus och omvänt.pdf
 Sommar_Linje 3_ Hille - S Bomhus och omvänt.pdf

 Höst_Linje 4 Hagaström - Hemlingby Köpcentrum (Ersbo) och omvänt.pdf 
 Sommar_Linje 4 Hagaström - Hemlingby Köpcentrum (Ersbo) och omvänt.pdf
  Höst_Linje 11 Centrum - Åbyggeby och omvänt.pdf
 Sommar_Linje 11 Centrum - Åbyggeby och omvänt.pdf 

 Höst_Linje 12 Sätra - Bomhus och omvänt.pdf
 Sommar_ Linje 12 Sätra - Bomhus och omvänt.pdf


Linje 13, tar dig till de större evenemangen i Gävle

 Höst_Linje 14 Fjällbackens Köpc - Gävle Strand - Hemlingby Köpc och omvänt.pdf
 Sommar_Linje 14 Fjälbackens Köpc - Gävle Strand - Hemlingby Köpc och omvänt.pdf
 

 Höst_Linje 15 Gävle Central - Högskolan - Gävle Sjukhus - Campus Sätra och omvänt.pdf
 Sommar_Linje 15 Gävle Central - Högskolan - Gävle Sjukhus - Campus Sätra och omvänt.pdf

 Höst_Linje 17 Centrum - Hemlingbystugan och omvänt.pdf
 Sommar_Linje 17 Centrum - Hemlingbystugan och omvänt.pdf

 Höst_Linje 91 Gävle - Valbo Köpc - Forsbacka - (Sandviken) och omvänt.pdf
 Sommar_Linje 91 Gävle - Valbo Köpc - Forsbacka - (Sandviken) och omvänt.pdf

Linje 95 Gävle - Lervik - Bönan - Harkskär och omvänt (länk till tabell hos X-trafik)